BNP-ras på bred front

Preliminära siffror visar att Kinas ekonomi krympte med 9,8 procent under årets första kvartal jämfört med fjärde kvartalet 2019. Motsvarande siffra för euroländerna var -3,8 procent. I Sverige är tappet än så länge lägre, men prognoserna ser illavarslande ut.

Nu börjar allt fler siffror över BNP-tillväxten under det första kvartalet i år att trilla in. Även om uppgifterna är preliminära och därför ska tolkas med viss försiktighet kan man ändå se vissa större mönster i dem. Till exempel att nedgången i den kinesiska ekonomin var mycket omfattande, nästan minus 10 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Det kraftiga fallet har naturligtvis sin förklaring i att Kina var först ut att drabbas av coronakrisen. Även i euroområdet där flera länder drabbades relativt tidigt och hårt var nedgången betydande: minus 3,8 procent.

För svensk del bedömer SCB att BNP krympte med i sammanhanget måttliga 0,3 procent. Även detta får nog ses som en konsekvens av att Sverige inte tillhörde de länder som var först ut i pandemin. Mer intressant är egentligen vad som kommer hända under det andra kvartalet. Där pekar till exempel Konjunkturinstitutets senaste prognos på ett svenskt BNP-tapp om 11 procent. Om det skulle bli verklighet skulle det vara det största fallet i BNP i modern tid. Det kan till exempel jämföras med finanskrisen 2008-2009 då BNP som mest backade med 3,8 procent under ett enskilt kvartal.