Dystra BNP-rekord

Under det andra kvartalet i år minskade BNP med 8,3 procent – ett historiskt brant fall. Krisen har dock inte slagit jämnt över hela ekonomin. Stora skillnader finns mellan olika sektorer.

Idag publicerade SCB nationalräkenskaperna för det andra kvartalet. Precis som den preliminära BNP-indikatorn visade tidigare i månaden blev det ett historiskt brant fall för ekonomin: -8,3 procent jämfört med föregående kvartal. Detta är den överlägset största BNP-nedgången som uppmätts sedan 1980. Innan dess finns inga kvartalssiffror att tillgå, men i praktiken kan man utgå från att raset är det värsta sedan andra världskriget. Som jämförelse kan nämnas att det sämsta helåret under perioden 1950-1980 inträffade 1977 då BNP backade med 1,5 procent – en siffra som inte ens är i närheten av den kollaps som utspelade sig i våras.

Slagit olika

Dagens siffror visar som väntat också att krisen hittills slagit olika hårt i olika delar av ekonomin. Värst drabbade är hotell- och restaurangnäringen där produktionen minskade med så mycket som 46 procent. Andra sektorer som tagit en mycket kraftig smäll är tillverkningsindustrin vars förädlingsvärde minskat med 24 procent jämfört med första kvartalet, och transportsektorn som backat med 23 procent. Det finns dock även exempel på sektorer som klarat sig bättre. Finans- och försäkringssektorn backade till exempel endast marginellt med 0,4 procent och byggverksamheten med 1,6 procent.

Bilden ser likartad ut om man ser till arbetade timmar. Även här är nedgången som störst inom hotell/restaurang och även här är skillnaderna betydande mellan olika sektorer. Sett till hela näringslivet minskade antalet arbetade timmar med 9,8 procent. Det motsvarar en nedgång på 143 miljoner arbetstimmar. Även detta är ett rekord med råge. Tidigare uppgick den största nedgången till 2,6 procent och inträffade det första kvartalet 1993.

Produktion och arbetade timmar kvartal 2, 2020

Procentuell förändring från föregående kvartal

FörädlingsvärdeArbetade timmar
Näringslivet-9,8-9,8
Jordbruk, skogsbruk o fiske-3,8-14,8
Utvinning av mineral-2,80,0
Tillverkningsindustrin-24,0-15,1
Energi- o vattenförsörjning-4,30,0
Byggverksamhet-1,6-5,7
Handel-11,2-10,8
Transport o magasinering-23,3-14,1
Hotell o restaurang-46,3-30,3
Informations- o kommunikation-1,2-1,2
Finans o försäkring-0,4-2,9
Fastighetsbolag o fastighetsförvaltare-0,8-2,6
Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik, etc.-5,3-4,4
Utbildning, vård o sociala tjänster-5,1-5,2
Personliga och kulturella tjänster-3,5-17,0
Källa: SCB
Underliggande data är säsongsrensad och kalenderkorrigerad.