Läget i ekonomin – augusti

I månadens utgåva av Läget i ekonomin visar flertalet indikatorer på en försvagning av konjunkturläget. Barometerindikatorn föll för fjärde månaden i rad till 94,9, arbetslösheten steg ordentligt och hushållskonsumtion föll.

Stämningsläget i ekonomin försvagades under augusti, vilket visar sig i att Barometerindikatorn backade för fjärde månaden i följd till 94,9. Indikatorn ligger nu klart under sitt historiska medelvärde på 100. Arbetslösheten steg kraftigt under juli och ökade med 0,9 procentenheter jämfört med juli 2018. Det är den största ökningen sedan april 2010. Även hushållens konsumtion försvagades och sjönk med 0,3 procent under juni jämfört med samma månad föregående år. Det var andra månaden i rad som hushållens konsumtion försvagas.

Inköpschefsindex, produktionsvärdesindex och varuexporten drog i motsatt riktning. Förbättringen var dock marginell undantaget varuexporten som steg med 13,2 procent på årsbasis. Likt föregående utgåva är det endast varuexporten och Stockholmsbörsen som bedöms vara starka.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – augusti