EU:s lägsta arbetslöshet

EU:s lägsta arbetslöshet 2020 var ett mål för arbetsmarknadspolitiken under förra mandatperioden. Siffror från Eurostat visar att Sveriges placering inte har förbättrats sedan målet sattes.

Som det rapporterats en hel del om i media senaste dagarna ökade arbetslösheten i augusti och uppgick till 7,1 procent. En ökning med en procentenhet jämfört samma månad förra året. Det har väckt frågan om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, ett mål som sattes av regeringen under förra mandatperioden.

Studerar man årssiffror på internationell nivå kan man konstatera att Sveriges placering sett till andra EU-länders arbetslöshet inte förbättrats sedan 2014. Då placerade vi oss på en 12:e plats med ett arbetslöshetstal på nära åtta procent. På första plats befann sig Tyskland med en arbetslöshet på fem procent. Arbetslösheten i Sverige minskade visserligen under kommande år och låg under 2018 på 6,3 procent. Arbetslösheten i andra länder minskade dock snabbare och fram till 2018 försämrades Sveriges placering till en 18:e plats.

Studerar man istället det trendjusterade arbetslöstalet på månadsbasis har andelen arbetslösa varit lätt ökande sedan februari i år. Samtidigt har trenden i EU gått åt motsatt håll och i maj sjönk EU-snittet för första gången under nivån för den svenska arbetslösheten.

De senaste siffrorna från Eurostat visar att arbetslösheten sjönk i 25 av medlemsländerna jämfört med samma månad förgående år. I tre länder, däribland Sverige, gick utvecklingen mot strömmen och ökade. I dagsläget är arbetslösheten som lägst i är Tjeckien med 2,1 procent, följt av Tyskland på 3,0 procent. Sverige placerar sig på en 22:a plats bland EU:s 28 länder.