Läget i ekonomin – september

Högkonjunkturens avmattning fortsatte under september, vilket visar sig i Barometerindikatorn fortsatte nedåt till 94,6. Arbetslösheten fortsatte på föregående månads tema och steg med 1,0 procentenheter till 7,1 procent och inköpschefsindex backade rejält.

I septemberutgåvan av Läget i ekonomin är signalerna blandade. Barometerindikatorn faller, vilket visar på ett svagare stämningsläge i ekonomin och arbetslösheten ökar med 1,0 procentenheter till 7,1 procent. Inköpschefsindex för september uppvisar den största nedgången sedan hösten 2008. Index föll med 5,5 enheter till 46,3. Läget är nu att betrakta som svagt.

Dock stärktes hushållens konsumtion ordentligt och indikatorn går från svag till neutral. Dessutom var antalet personer som varslades om uppsägning relativt lågt och Stockholmsbörsen utvecklades starkt.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – september