Läget i ekonomin - oktober

Ekonomin fortsatte att bromsa in under oktober vilket visar sig i att Barometerindikatorn föll till 93,6. Läget bedöms nu vara svagt. Även andra indikatorer pekar på en avmattning, däribland antalet varsel, arbetslösheten och bedömningarna av exportorderstocken.

Barometerindikatorn, som visar stämningsläget i ekonomin, fortsatte nedåt för sjätte månaden i följd. Inom näringslivet försvagades delindikatorerna för tillverkningsindustrin, detaljhandeln och tjänstesektorn. Indikatorn har ett historiskt medelvärde på 100 men är nu nere på 93,6 vilket gör att läget går från neutralt till svagt. 

Arbetslösheten steg med 1,1 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Det var den största uppgången sedan april 2010. Siffran skall dock tolkas försiktigt. SCB gick nyligen med information om att arbetslösheten sannolikt har överskattats under senare tid på grund av kvalitetsbrister i undersökningen. Dock har SCB ännu inte kvantifierat hur stora fel som uppstått till följd av dessa brister, vilket gör det svårt att bedöma utvecklingen.

Några indikatorer gick dock mot strömmen. Stockholmsbörsen upplevde sin sämsta dag för året den 2:a oktober när kurserna föll med 2,5 procent. Därefter vände utvecklingen och börsen fick en ny toppnotering på 654,2 mot slutet av månaden.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – oktober.