Kvalitetsbrister i AKU – Arbetslösheten revideras

Idag publicerades arbetskraftsundersökningarna för oktober. Som SCB tidigare aviserat har kvalitetsbrister i statistiken lett till att arbetslösheten tidigare överskattades. De nya siffrorna innehåller justeringar men det finns en del saker att tänka på när man tolkar den nya statistiken.

För en månad sedan meddelade SCB att de upptäckt brister i AKU, arbetskraftsundersökningarna, som ligger till grund för den officiella arbetslöshet- och sysselsättningsstatistiken. I och med dagens publicering har statistiken reviderats med nya värden från och med juli 2018. Jämfört med tidigare siffror medför det att arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter för september månad. Under tidsperioden har arbetslösheten både överskattats och underskattats.

Det finns dock en del saker man ska tänka på när man studerar arbetsmarknadsstatistiken en tid framöver. För det första har de nya siffrorna inte gjort avtryck i den internationella statistiken än. Det innebär att arbetsmarknadsstatistiken från Eurostat måste tolkas med försiktighet till dess att de nya siffrorna för Sverige fått genomslag.

För det andra bygger den nya statistiken på ett mindre urval än normalt. Ett mindre urval gör att felmarginalerna blir större. Detta bör man beakta när man studerar mer finkorniga indelningar av statistiken. Siffror som visar en mer detaljerad fördelning på exempelvis åldersgrupper, kön eller födelseland kommer att vara skakigare än normalt.

Till sist kan det vara bra att ha i åtanke att säsongsrensade och trendrensade serier påverkas längre tillbaka i tiden än juli 2018. Detta är egentligen inte någon nyhet eftersom dessa serier alltid påverkas i sin helhet när ny data publiceras. Dock kan revideringarna denna gång bli större än vad de blir vid en vanlig månadsuppdatering.

Du kan läsa mer om förändringar i SCB:s pressmeddelande. I länkarna nedan kan du gå vidare och studera den uppdaterade statistiken över:

Arbetslöshet

Ungdomsarbetslöshet

Långtidsarbetslöshet

Sysselsättning

Sysselsättningsgrad