Många varsel i februari

Idag publicerade Arbetsförmedlingen sin månadsstatistik för februari och vi ser en stor ökning av antalet varsel. Troligtvis beror detta på att Arbetsförmedlingen själva varslade 4 500 personer. Arbetslösheten minskade dock under månaden, främst bland män.

I Arbetsförmedlingens månadsstatik steg antalet varsel till 8 013 personer under februari. Detta var en ökning med 3 389 personer, jämfört med föregående månad, och med 5 839 personer på årsbasis. Dock sticker näringsgrenen 77-82 - Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ut i statistiken. I tabellen nedan kan vi se att det sker en dramatisk ökning av antalet varsel i denna näringsgren utan att antalet påverkade arbetsställen ökar i samma uträckning. Detta stödjer tesen att det är Arbetsförmedlingens egna varsel på 4 500 personer som nu syns i statistiken.

Antal varsel och berörda arbetsställen

Inom näringsgren 77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

ArbetsställenAntal varsel
feb-1815476
jan-1921548
feb-19205 011
LADDA NER
Källa: Arbetsförmedlingen

Vidare faller den öppna arbetslösheten till 6,9 procent under februari, en minskning från 7,4 jämfört med februari 2018. Det var främst bland män som arbetslösheten sjönk och antalet inskriva män minskade med 14 000 till knappt 185 000. Antalet nyanmälda platser uppgick under februari till 117 826 vilket var en minskning med 4 procent jämfört med februari 2018.

Fler statistiknyheter från arbetsförmedlingen hittar du här.