Läget i ekonomin – februari

Under februari var stämningsläget i ekonomin mer eller mindre oförändrat vilket visar sig i att Barometerindikatorn steg marginellt med 0,4 enheter till 102,4. Den stora förändringen denna månad gäller istället den här publikationen som får tre nya indikatorer.

I månadens Läget i ekonomin välkomnar vi tre nya indikatorer: produktionsvärdesindex, hushållens konsumtion och kronkursen mätt som KIX-index.

Produktionsvärdesindex ersätter industriproduktionsindex och tjänsteproduktionsindex. Detta följer av SCB:s beslut att fokusera på det totala produktionsvärdet framför uppdelningen på industri och tjänster. I första utgåvan bedöms indikatorn vara neutral, på gränsen till stark. Här kan du läsa mer om produktionsvärdesindex.

Då produktionsvärdesindex ersätter två index finns utrymme för ytterligare en variabel. Här tillkommer SCB:s månatliga konsumtionsindikator, som speglar hushållens konsumtion enligt nationalräkenskaperna. Indikatorn sätts till svag i första utgåvan då konsumtionen utvecklades mycket svagt under december och föll med 1,0 procent jämfört med föregående år. Här kan du läsa mer om hushållens konsumtion.

Utöver dessa förändringar görs även en rockad på det finansiella området. Kronkursen mätt som KIX-index ersätter räntespreaden mellan Tyskland och GIIPS-länderna. Räntespreaden har till viss del spelat ut sin roll då de omedelbara riskerna som följer av eurokrisen nu bedöms vara mycket mindre än när indikatorn introducerades. KIX-index publiceras av Riksbanken och följer kronans värde men viktar priset på kronan med omvärldshandeln. På så sätt skapas en effektiv växelkurs. Indikatorn bedöms idag som svag. Här kan du läsa mer om KIX-index.

Flera av de kvarvarande indikatorerna har under månaden endast uppvisat små förändringar. Exempelvis steg Barometerindikatorn med 0,4 enheter till 102,4 och Inköpschefsindex stärkes med 0,8 enheter till 52,5. Antalet personer som varslades om uppsägning ökade dock mer än marginellt. Under januari uppgick antalet till 4 624 personer, en ökning med 770 personer jämfört med föregående år. Under de senaste månaderna har antalet varslade stigit vilket visar sig i att den säsongsrensade och trendjusterade siffran nu är den högsta sedan 2015. Indikatorn går därför från stark till neutral. Stockholmsbörsen fortsatte uppåt och steg med 3,9 procent. Indikatorn är dock fortsatt neutral, med tendens åt stark.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – februari