Läget i ekonomin – juni

Månadens utgåva av Läget i ekonomin bjuder på lite blandade signaler. På pluskontot märks varuexporten, som fortsätter att utvecklas starkt, och börsen som repat sig efter fallet i maj. På minuskontot skrivs bland annat svagare konjunkturindikatorer och högre arbetslöshet.

Hushållen har under lång tid varit pessimistiska om framtidsutsikterna för svensk ekonomi. Den senaste mätningen i juni var inget undantag. Denna pessimism tynger hela Barometerindikatorn som för andra månaden i rad hamnade under sitt historiska genomsnitt.

När hushållen ser negativt på framtiden brukar de hålla hårdare i plånboken och skjuta upp större inköp. Sådana tendenser märks också i månadsindikatorn över konsumtionen. Enligt de senaste uppgifterna skedde ingen konsumtionstillväxt i april överhuvudtaget. Generellt har hushållens konsumtion ökat i relativt långsam takt ända sedan förra sommaren.

Allt pekar dock inte nedåt. En positiv signal är att varuexporten fortsätter att utvecklas starkt. I löpande priser steg den med 10 procent i maj jämfört med samma månad i fjol.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – juni.