Billigare att anställa äldre igen

Som brukligt vid halvårsskiften träder ett antal lagändringar i kraft den 1 juli. En förändring på skatteområdet är att den särskilda löneskatten för äldre avskaffas.

Som en konsekvens av att riksdagen förra året antog Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation slopas idag den särskilda löneskatten för äldre. I praktiken innebär det att arbetsgivaravgiften för personer födda 1953 eller tidigare sänks från 16,36 till 10,21 procent. För en anställd som tjänar 30 000 kronor i månaden medför det att arbetskraftskostnaden sjunker med drygt 22 000 kronor per år.

Detta är andra gången som skatten slopas. Första gången var 2007 då alliansregeringen tog bort den för alla som var äldre än 65 år men födda senare än 1937. Konsekvensen då var att arbetsgivaravgiften sänktes från 26,37 till 10,21 procent. Samma år infördes också jobbskatteavdraget, vilket gjordes extra generöst för äldre arbetstagare. Syftet med åtgärderna var att uppmuntra fler att stanna kvar längre på arbetsmarknaden, för att på så sätt möta den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning.  Exakt hur stor effekten blev är svårt att uttala sig om, men helt klart är att sysselsättningsgraden i åldersgruppen 65-74 år har ökat ganska markant under 2000-talet, vilket framgår av diagrammet nedan. Kanske kan sänkningen som sker idag ge ny energi till denna trend.

Exempel på andra skatteförändringar som träder i kraft runt halvårsskiftet är:

  • Avdrag för gåvor – Skattereduktionen för gåvor till social hjälpverksamhet och forskning återinförs den 1 juli 2019. Mottagarna ska vara på förhand godkända av Skatteverket och gåvorna måste uppgå till minst 200 kronor per tillfälle och totalt minst 2 000 kr per år. Som mest kan skattereduktionen uppgå till 1 500 kronor per år.
  • Höjt tak i RUT – Taket för RUT-avdrag för personer som är yngre än 65 år höjs från 25 000 till 50 000 kronor per person och år. Det höjda taket kommer att gälla hela beskattningsåret 2019.
  • Nedsatt arbetsgivaravgift för unga – Arbetsgivaravgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år sänks till 10,21 procent. Nedsättningen gäller dock bara den del av ersättningen som uppgår till som mest 25 000 kronor per månad. Ändringen gäller för ersättning som utges efter den 31 juli 2019.
  • Förlängt växa-stöd – Tidsperioden ett enmansföretag som anställer en första medarbetare har rätt till nedsatt arbetsgivaravgift (10,21 procent), förlängs från 12 till 24 månader. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2019.

För fler lagändringar och mer info se sammanställning från Regeringskansliet.