Din skatt 2019

Idag är det årets första löning och skattebetalarna kan bland annat glädjas åt ett högre jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig skatt. Vill du se hur just din skatt blir 2019 kan du använda vår uppdaterade räknesnurra.

I år finns det fyra större nyheter i inkomstskatten: ett utökat jobbskatteavdrag, en förstärkning av grundavdraget för äldre, en relativt stor höjning av brytpunkten för statlig skatt samt införandet av en ny public service-avgift. De tre förstnämnda åtgärderna kommer från M/KD:s budgetreservation, som antogs av riksdagen i slutet på förra året, medan public service-avgiften redan var beslutad innan budgeten klubbades igenom.

Utöver detta har det också skett förändringar i kommunalskatterna. I totalt 64 av landets 290 kommuner har skattesatsen förändrats. Överlag var det höjningarna som dominerade och rikssnittet steg från 32,12 till 32,19 procent.

Sänkningar jämfört med förra året

För att illustrera dessa förändringar redovisas nedan ett antal skatteberäkningar för olika inkomstnivåer. Den övre tabellen gäller pensionärer födda 1953 eller tidigare och den nedre arbetstagare födda 1954 eller senare. På sista raden redovisas också hur mycket skatten sänkts.

Till exempel kan man se att skatten för en pensionär med 25 000 kronor i månaden sänkts med drygt 230 kronor. Sänkningen hade varit större om det inte vore för den nya public service-avgiften, men å andra sidan slipper man nu att betala licensavgiften via räkningarna. För lite högre inkomstnivåer är skattesänkningen mer betydande på grund av den relativt höga uppräkningen av brytpunkten för statlig skatt (läs mer här).

Inkomstskatt för pensionär född 1953 eller tidigare

Avser 2019, kr/mån

15 000 kr/mån25 000 kr/mån35 000 kr/mån45 000 kr/mån55 000 kr/mån
Kommunalskatt och beg.avg.-2 621-5 949-9 383-13 030-16 594
Statlig inkomstskatt0000-2 058
Public service-avgift-81-112-112-112-112
= Netto12 29918 93925 50531 85836 236
Summa skatt2 7016 0619 49513 14218 764
Skattesänkning*38237558945714
Källa: Egna beräkningar
* Visar storleken på skattesänkningen jämfört med om 2018 års regelverk fortfarande hade gällt och brytpunkterna räknats upp i normal takt. 2019 års prisbasbelopp används för att ta hänsyn till inflationen. Genomsnittig kommunalskattesats (32,19) används.

Arbetstagarna får sänkt skatt genom en förstärkning av jobbskatteavdraget. Detta påverkar i princip alla inkomstskikt och innebär en skattesänkning på som mest cirka 215 kronor i månaden (läs mer här). Vid lite högre inkomstnivåer kan arbetstagarna, i likhet med pensionärerna, också dra nytta av höjningen av brytpunkten.

Inkomstskatt för arbetstagare född 1954 eller senare

Avser 2019, kr/mån

15 000 kr/mån25 000 kr/mån35 000 kr/mån45 000 kr/mån55 000 kr/mån
Kommunalskatt och beg.avg.-3 990-7 557-10 977-14 219-17 461
Statlig inkomstskatt000-593-2 593
Jobbskatteavdrag1 3592 0922 5302 5302 454
Public service-avgift-112-112-112-112-112
= Netto12 25619 42426 44132 60637 288
Summa skatt2 7445 5768 55912 39417 712
Skattesänkning*86397378378
Källa: Egna beräkningar
* Visar storleken på skattesänkningen jämfört med om 2018 års regelverk fortfarande hade gällt och brytpunkterna räknats upp i normal takt. 2019 års prisbasbelopp används för att ta hänsyn till inflationen. Genomsnittig kommunalskattesats (32,19) används.

Beräkningarna ovan baseras på riksgenomsnitt. Vill du istället räkna på hur hög din skatt blir utifrån din egen inkomst och hemkommun kan du använda vår uppdaterade räknesnurra. Där kan du också ta del av fler detaljer kring beskattningen och se hur skatten har förändrats över tid:

Räkna ut din skatt