EU-opinionen i Sverige

Svenskarnas inställning till EU har aldrig varit så positiv som inför valet till Europarlamentet 2019. Särskilt bland högutbildade är stödet starkt. Också ur ett europeiskt perspektiv framstår den svenska EU-opinionen som positiv.

EU-opinionen i Sverige är rekordartat positiv. I den senaste partisympatiundersökningen från SCB svarade 59 procent av de tillfrågade att de i huvudsak var för medlemskapet. Endast knappt 16 procent var emot. Detta är det starkaste EU-stöd som uppmätts sedan frågan började ställas 1996.

Att den svenska EU-opinionen är särskilt positiv just nu kan naturligtvis ha att göra med de problem som Storbritannien går igenom på grund av brexit. Samtidigt går att utläsa en mer långsiktig trend mot en alltmer positiv syn på EU. Visserligen fick denna trend ett avbräck i samband med eurokrisen 2010 och åren som följde, men den positiva utvecklingen har därefter fått ny energi igen.

En mer detaljerad nedbrytning av siffrorna visar att stödet för EU är särskilt starkt bland högutbildade. Mest negativa är personer med enbart förgymnasial utbildning, men å andra sidan har inställningen till EU blivit väsentligt mindre negativ i denna grupp under de senaste tio åren.

EU-opinionen efter utbildningsnivå

November 2018, procent

För EUMot EUVet ej
Förgymnasial utbildning45,617,237,2
Gymnasial utbildning50,519,929,6
Eftergymnasial utbildning mindre än 3 år71,011,617,4
Eftergymnasial utbildning 3 år eller mer77,18,214,7
Totalt58,615,625,8
LADDA NER
Källa: SCB (Partisympatiundersökningen, nov 2018)
Frågan som ställdes var ”Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU (Europeiska Unionen) eller har du ingen bestämd åsikt?”

 

Också i en internationell jämförelse framstår den svenska EU-opinionen som stark. Enligt den senaste Eurobarometern var Sverige till exempel det land som uppvisade den största förbättringen i allmänhetens syn på EU. Svenskarnas bild av EU är nu klart mer positiv än genomsnittet.