Läget i ekonomin - juli

Månadens utgåva av Läget i ekonomin visar på ett dämpat stämningsläge där Barometerindikatorn sjunker, arbetslösheten stiger och hushållskonsumtionen faller. Utöver indikatorerna visar SCB:s nationalräkenskaper att BNP faller under andra kvartalet och Konjunkturinstitutet ser en ”oväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen”.

I månadens utgåva av Läget i ekonomin utvecklades samtliga variabler negativt, undantaget inköpschefsindex som var oförändrat och Stockholmsbörsen som steg marginellt med 0,2 procent. Barometerindikatorn sjönk till 96,8, det lägsta värdet sedan juli 2013 och hushållens konsumtion föll med 1,0 procent, den svagaste utvecklingen sedan maj 2009.

Dessutom visade SCB:s nationalräkenskaper att BNP sjönk med 0,1 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. Minskningen förklaras främst av fallande bruttoinvesteringar. Konjunkturinstitutet menar att bland annat BNP-utvecklingen samt en minskad sysselsättning pekar på en ”oväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen”. Högkonjunkturen bedöms bestå året ut för att sedan gradvis avta samtidigt som riskerna i omvärlden bedöms ha stigit.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – juli