Läget i ekonomin – mars

Under mars var stämningsläget i ekonomin mer eller mindre oförändrat. Det visar sig i att Barometerindikatorn endast rörde sig marginellt till 101,7. Antalet varsel stack ut och uppgick till runt 8 000 personer vilket troligtvis förklaras av Arbetsförmedlingen själva varslade 4 500 personer.

I månadens utgåva av Läget i ekonomin är flera indikatorerna mer eller mindre oförändrade. Barometerindikatorn backade med 0,2 enheter, inköpschefsindex steg med 0,1 enheter och Stockholmsbörsen stängde oförändrad.

Några positiva signaler återfinns dock, exempelvis steg varuexporten med 13 procent på årsbasis och hushållens konsumtion ökade med 1,1 procent. Mindre muntert var det på arbetsmarknaden där arbetslösheten steg med 0,3 procentenheter jämfört med förgående år och antalet varsel ökade dramatiskt. Att antalet varslade ökade är dock troligtvis ett resultat av att Arbetsförmedlingen själva varslade 4 500 personer, något som vi tagit upp tidigare här på Ekonomifakta.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – mars