Fortsatt höga arbetskraftskostnader i Sverige

Nyligen publicerade Eurostat statistik över arbetskraftskostnader för 2018. Sverige är det land som har de fjärde högsta kostnaderna för att anställa inom EU. Under det senaste året ökade kostnaderna i Sverige men eftersom kronan försvagades sjönk de i euro.

Arbetskraftskostnaderna visar hur mycket det i genomsnitt kostar att anställda någon. Siffrorna visar lönekostnaden men också de sociala avgifterna som betalas utöver lön. I Sverige är det dyrare att anställa än i genomsnittet i EU. Bara Danmark, Luxemburg och Belgien har högre lönekostnader.

I kronor räknat ökade kostnaderna för att anställa med 1,7 procent under 2018. I euro föll de istället med 4,6 procent till följd av att kronan försvagades mot euron. På kort sikt spelar således växelkursen stor roll för den internationella konkurrenskraften.

På längre sikt är dock produktivitetsutvecklingen avgörande för hur höga kostnaderna för att anställa kan vara. Sverige har högre produktivitet jämfört med EU-snittet men under de senaste åren har svensk produktivitetsutveckling varit relativt svag jämfört med kostnadsutvecklingen.