Ny svag BNP-prognos för Sverige

Efter att den här artikeln publicerades framkom det att IMF använt sig av felaktiga siffror för befolkningstillväxten i sin prognos. Detta innebär att prognosvärdena som rapporterades för Sverige blev för låga. Artikeln ligger kvar nedan av arkivskäl.

 

Internationella valutafonden, IMF, publicerade idag en ny prognos över den ekonomiska utvecklingen i världen. Globalt skrivs tillväxten ned något jämfört med förra prognostillfället. För svensk del bedöms BNP-tillväxten per capita hamna på 0,7 procent i år vilket i så fall skulle vara lägst i EU.

Den här artikeln har uppdaterats 2018-10-10 med ett prognosvärde från Konjunkturinstitutet publicerat dagen efter IMF:s. Konjunkturinstitutet förutspår en väsentligt högre tillväxttakt på 1,3 procent. Vi har därför tittat ytterligare på IMF:s data och konstaterat att de använder en ovanligt hög siffra för befolkningstillväxten 2018. Läs mer här.

IMF publicerar varje år två prognoser om utvecklingen i världsekonomin, en i april och en i oktober. Aprilprognosen har här i Sverige uppmärksammats för att den visade att Sverige har EU:s lägsta BNP/capita-tillväxt. Denna bild ligger fast även i den nya prognos som IMF släppte idag. Per capita uppskattar IMF att BNP växer med 0,7 procent i Sverige 2018. I EU är det bara Storbritannien som uppvisar en lika låg siffra. Årets låga tillväxt följer dessutom ett svagt 2017, då vi hade näst lägsta BNP/capita-tillväxten bland EU-länderna.

Man bör dock notera att detta bara är en prognos och att det finns stora skillnader mellan olika prognosinstitut. Idag publicerade exempelvis Konjunkturinstitutet en prognos som pekade på en BNP/capita-tillväxt på 1,3 procent.

För 2019 och 2020 spår IMF att tillväxten per capita ökar något för svensk del, men även om så skulle bli fallet ser vi ändå ut att tillhöra den nedre halvan bland EU-länderna. Den relativt svaga trenden i BNP/capita-tillväxt som vi dragits med under de senaste tio åren verkar därmed hålla i sig ytterligare en tid framöver, enligt IMF:s prognos.

Ser man till utvecklingen för världsekonomin i stort reviderar IMF ner tillväxten från 3,9 till 3,7 procent både för i år och nästa år. Nedrevideringen beror bland annat på tilltagande spänningar i världshandeln. Jämfört med förra prognosen skrivs volymtillväxten i världshandeln ner från 5,1 till 4,2 procent i år och från 4,7 till 4,0 procent nästa år. IMF lyfter också att förutsättningarna för världsekonomin kan komma att försämras ytterligare om handelskonflikterna eskalerar framöver.

Den här artikeln har uppdaterats 2018-10-10 med ett prognosvärde från Konjunkturinstitutet publicerat dagen efter IMF:s. Konjunkturinstitutet förutspår en väsentligt högre tillväxttakt på 1,3 procent. Vi har därför tittat ytterligare på IMF:s data och konstaterat att de använder en ovanligt hög siffra för befolkningstillväxten 2018. Läs mer här.