Lägst andel fattiga i EU

Sverige har den lägsta materiella fattigdomen i EU. Det rapporterar SCB som tagit del av nya siffror från Eurostat. Endast omkring en procent av den svenska befolkningen lever i materiell fattigdom.

Idag är det FN:s internationella dag för att utrota fattigdom. Lagom till den släppte Eurostat nya siffror över fattigdomen bland unionens medlemsländer. I genomsnitt lever sju procent av befolkningen i EU under gränsen för vad som anses vara allvarlig materiell fattigdom. Andelen varierar dock kraftigt mellan medlemsländerna. Högst är andelen i Bulgarien och Grekland där 30 respektive 21 procent av befolkningen levde i fattigdom 2017. Lägst bland samtliga medlemsländer placerar sig Sverige med 1,1 procent.

Allvarlig materiell fattigdom är det mått som kanske bäst beskriver det många förknippar med fattigdom, nämligen när en person inte har råd att upprätthålla en skälig levnadsstandard. För att vara mer exakt anses en person leva i allvarlig materiell fattigdom när denna uppfyller minst fyra av nio uppsatta kriterier. Det handlar exempelvis om att inte kunna betala oförutsedda utgifter, inte ha råd med en ny tvättmaskin eller inte kunna ta en veckas semester. Kriterierna är de samma i alla länder och måttet är därför direkt jämförbart mellan länderna.

Fattigdom i Sverige

Tittar man närmare på den procent som lever i materiell fattigdom i Sverige, cirka 100 000 personer, kan man konstatera att andelen är något högre bland personer som saknar gymnasialutbildning. Den är också högre bland utrikes födda än inrikes födda och bland yngre åldersgrupper. Andelen i dessa grupper är dock inte mer än några få procentenheter högre än i befolkningen som helhet.

Det som däremot har större betydelse är om man är arbetar eller inte. Bland personer som är över 18 år och definieras som arbetslösa är andelen som lever i materiell fattigdom hela åtta procent. Det är en hög siffra jämfört med hur det ser ut bland övriga grupper i Sverige, men fortfarande en låg nivå jämfört med samma grupp bland de andra europeiska länderna.

Faktum är att Sverige placerar sig bland de yttersta topplaceringarna oavsett vilken undergrupp man väljer att studera närmare. Vi har en mycket låg, i många fall absolut lägst, andel allvarligt materiellt fattiga.

   

Allvarlig materiell fattigdom:

Allvarlig materiell fattigdom innebär att en person inte har råd med en viss levnadsstandard. Har personer svår att betala minst 4 av nedstående 9 kriterier räknas denna leva i allvarlig materiell fattigdom.

  • Oförutsedda utgifter
  • En veckas semester till annan ort
  • En måltid med kött, kyckling eller fisk varannan dag
  • Tillräcklig uppvärmning av bostad
  • Tvättmaskin
  • Färg-TV
  • Telefon
  • Bil
  • Betala skulder (exempelvis hyra, räkningar, avbetalningsköp)