Läget i ekonomin – september

Hösten infinner sig utan några dramatiska förändringar av indikatorerna i Läget i ekonomin. Stämningsläget i ekonomin är alltjämt högt och Barometerindikatorn ligger klart över sitt historiska medelvärde. Arbetslösheten steg dock marginellt och det finns tecken på att de senaste årens goda utveckling nu avtar.

I månadens utgåva av Läget i ekonomin ser vi endast mindre förändringar av indikatorerna. Jämfört med föregående månad steg Barometerindikatorn med 0,1 enheter till 111,7, exportorderstocken minskade från 22 till 21 och arbetslösheten steg med 0,1 procentenheter till 6,1. När det gäller arbetslösheten bör denna variabel hållas under uppsikt de kommande månaderna. Den trendjusterade arbetslösheten har nu stigit under fyra månader i följd. Detta efter att ha fallit 50 månader i rad. Detta kan vara ett tecken på att arbetslösheten bottnat för denna högkonjunktur.

Under månaden har även SCB publicerat beräkningar nationalräkenskaperna. Tillväxten under det andra kvartalet skrivs ned jämfört med den snabbräkning som redovisades i juni, från 3,3 procent till 2,5 procent på årsbasis.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – september