Läget i ekonomin – april

Högkonjunkturen håller i sig under april. Barometerindikatorn vände upp efter fyra månaders kräftgång och steg med 1,6 enheter till 110,4. Arbetslösheten föll med 0,3 procentenheter på årsbasis och exportorderläget steg till sitt tredje högsta värde någonsin. 

Under april höjdes stämningsläget i ekonomin vilket visar sig i att Barometerindikatorn steg. Likt föregående månad är sju av tio indikatorer starka och övriga neutrala, vilket visar på ett gott konjunkturläge. Inköpschefsindex var den enda indikator som backade under månaden men den ligger kvar på ett relativt högt värde och läget är fortsatt neutralt.

SCB rapporterade i veckan att nybilsregistreringen ökade med hela 11,8 procent under april. Nybilsregistreringen kan användas som konjunkturindikator men denna gång beror ökningen på en kalendereffekt. Påsken inföll i april under 2017 och i mars under 2018 vilket innebar att april hade två ytterligare registreringsdagar.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – april