I vissa kommuner försörjs var fjärde vuxen med bidrag

Under maj presenterade SCB nya siffror över antal personer som försörjs med bidrag. Det var glädjande nyheter, både antalet och andelen föll och är nu nere på historiskt låga nivåer. Skillnaderna mellan kommuner är dock mycket stora, som högst är drygt 23 procent i ålder 20–64 bidragsförsörja och som lägst strax över 5 procent.

Antalet bidragsförsörjda, även kallat utanförskapet, mäts i så kallade helårsekvivalenter. Det innebär att två personer som varit heltidsarbetslösa sex månader var räknar samman till en helårsekvivalent. Sedan 2004 har både antalet och andelen personer som försörjs med bidrag i ålder 20–64 stadigt minskat, med undantag för en liten ökning under finanskrisen.

 

För de senaste fyra åren finns även uppgifter fördelade per kommun. Här syns det tydligt att det är väldigt stora skillnader mellan de kommuner som har högst bidragsberoende jämfört med de som har lägst. Högst i Sverige under 2017 var andelen i Filipstad där nästan var fjärde vuxen, 23,4 procent, försörjdes med bidrag

De tio kommuner med högst bidragsberoende 2017

Andel helårsekvivalenter

Andel 2017
Filipstad23,4
Haparanda23,3
Söderhamn21,8
Ockelbo21,6
Bollnäs20,7
Gullspång20,5
Ljusnarsberg20,5
Kramfors20,2
Säffle20,2
Motala20,2
LADDA NER
Källa: SCB

Jämfört med de tio kommuner där bidragsberoendet var lägst 2017 syns stora skillnader. Allra lägst andel var det i Danderyd där endast 1 av 19, eller 5,3 procent, försörjdes med bidrag

De tio kommuner med lägst bidragsberoende 2017

Andel helårsekvivalenter

Andel 2017
Danderyd5,3
Lomma6,3
Lidingö6,3
Täby6,4
Vaxholm6,6
Solna7,0
Knivsta7,2
Vellinge7,3
Ekerö7,4
Nacka7,7
LADDA NER
Källa: SCB

Man kan dock inte dra slutsatsen att de kommunerna med högst andel är dåligt skötta eller att de med lägst andel är bättre. Varje kommun har sina egna förutsättningar och det finns flera förklaringar till att andelen skiljer sig åt, som inte har att göra med hur kommunerna fungerar. På samma sätt som medelåldern varierar bland svenska kommuner, från 36,3 i Knivsta till 49,6 i Överkalix, finns det variationer och lokala förutsättningar som påverkar siffrorna.

Kommuntypen spelar roll

SCB illustrerar detta med att visa andelen efter kommungrupp. Precis som medelåldern är lägst i Knivsta, en pendlingskommun till Uppsala och Stockholm, är även bidragsberoende lägst i pendlingskommuner nära storstad.

Bidragsberoende per kommungrupp 2017

Andel helårsekvivalenter

Andel 2017
Pendlingskommun nära storstad9,9
Storstäder12,3
Landsbygdskommun med besöksnäring12,4
Större stad13,9
Pendlingskommun nära större stad14,3
Mindre stad/tätort14,6
Pendlingskommun nära mindre tätort15,6
Lågpendlingskommun nära större stad16,2
Landsbygdskommuner16,8
LADDA NER
Källa: SCB
*Data för Kungsör saknas för 2017. För 2016 var andelen 18,2 procent.

Landsbygdskommuner hade den högsta andelen bidragsförsörja under 2017. Mellan 2016 och 2017 föll andelen för samtliga kommuntyper, undantaget landsbygdskommuner med besöksnäring där andelen ökade med 0,8 procentenheter. Detta kan vara ett tecken på att klyftan mellan stad och land växer, något som bör uppmärksammas mer för att stävja den utvecklingen i framtiden.

Följ utvecklingen i din kommun här