Sänkt skatt för pensionärer förenar över blockgränsen

Pensionärerna blir allt fler och inför valet duggar löftena tätt om fortsatta satsningar för gruppen. Inte minst då ytterligare sänkningar av inkomstskatten.

Sedan valet 2006, då jobbskatteavdraget stod i fokus, har antalet väljare som är 65 år eller äldre ökat med 450 000. Kanske är detta en viktig anledning till att partier på båda sidor blockgränsen nu vill gå vidare med ytterligare skattesänkningar för denna grupp.

Vad som händer efter valet återstår naturligtvis att se, men summerar man de sänkningar som redan skett har en pensionär med 20 000 kronor i månaden fått skatten sänkt med 1 300 kronor. Av detta beror 980 kronor på Alliansens sänkningar och 320 kronor på sänkningar genomförda av den nuvarande regeringen.

Räkna på denna och andra skatteförändringar i vår räknesnurra: Så har din skatt förändrats.