Läget i ekonomin – mars

Det första kvartalet är avklarat och högkonjunkturen håller i sig. Arbetslösheten och varuexporten är nu att betrakta som starka indikatorer samtidigt som inköpschefsindex backar till neutralt. På hemmaplan bidrar utvecklingen av bostadspriserna till oro samtidigt som tullar skapar osäkerhet i omvärlden.

I månadens utgåva av Läget i ekonomin ser vi högkonjunkturen slå igenom i flera indikatorer. Arbetslösheten faller med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år och läget är nu att betrakta som starkt. Smolket i bärgaren är dock alltjämt den tudelning som breder ut sig på svensk arbetsmarknad. Även varuexporten är nu att betrakta som stark. Utvecklingen drar fördel av en svag krona, allt starkare konjunktur i omvärlden samt låga kapitalkostnader på hemmaplan.

Inköpschefsindex går i motsatt riktning och indikatorn går från stark till neutral. Delindikatorn för produktion gav det största negativa bidraget till utvecklingen men även delindex för sysselsättning bidrog.

Det allmänna stämningsläget i ekonomin är dock alltjämt gott, Barometerindikatorn ligger stabilt över 100 trots att den tappat mark under fyra månader i sträck. Hushållens syn på ekonomin fortsatte att försämras, troligen till följd av fallande bostadspriser. Dock är hushållens syn i linje med det historiska genomsnittet.

Under mars tog USA steg mot att göra verklighet av sina hot om tullar på stål och aluminium. Detta gav reaktioner på Stockholmsbörsen där stålaktierna backade. En rad länder har dock fått undantag för dessa. Kina, som drabbas av tullarna, svarade med att införa tullar på amerikanska livsmedel och förbereder nu även tullar på bilar och medicinska produkter.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – mars