Läget i ekonomin – juli

Högkonjunkturen håller i sig vilket visar sig i att det inte längre finns några svaga indikatorer i månadens utgåva av Läget i ekonomin. Tillväxten för andra kvartalet blev dessutom hög, 1,7 procent, och även i omvärlden syns tecken på att hjulen snurrar fort. 

Under juli månad blev gick industriproduktionen och räntespreaden mellan Tyskland och GIIPS-länderna från svagt till neutralt. I och med detta finns det inte längre några svaga indikatorer i Läget i ekonomin. Industriproduktionens nivå är, indikatorn till trots, alltjämt på en låg nivå, knappt över 2010 års produktion, men tillväxten uppgick till 8 procent på årsbasis vilket gör att indikatorn nu är att betrakta som neutral. Räntespreaden har länge gått åt rätt håll och minskat från 3 procentenheter vid årsskiftet till 2 procentenheter vid juli månads slut. Den grekiska räntan är alltjämt hög, men ligger nu för andra månaden i följd under 6 procent vilket inte hänt sedan 2009.

Även den svenska tillväxten utvecklades positivt under det andra kvartalet och BNP steg med 1,7 procent jämfört med föregående kvartal och 4,0 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Främst var det investeringar som bidrog till den ökade produktionen. Till största del handlade det om investeringar i bostäder men även investeringar i maskiner bidrog till tillväxten.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin - juli