Läget i ekonomin - augusti

Sverige är inne i en högkonjunktur, men samtidigt finns det en hel del orosmoment och långt ifrån alla indikatorer i månadens utgåva av Läget i ekonomin är att beteckna som starka.

I veckan kom Konjunkturinstitutet med sin senaste prognos där man konstaterade att konjunkturläget är starkt med en förväntad tillväxt på 3,3 procent i år. Hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar är två viktiga komponenter som hjälper till att hålla upp tillväxten, samtidigt går det lite trögare för exporten och industriproduktionen. Låga globala råvarupriser gör att investeringar i råvarubranscher hålls tillbaka i vår omvärld. Det dämpar efterfrågan på svensk export av insatsvaror och maskiner. I månadens Läget i ekonomin backar också den framåtblickande indikatorn Exportorderläge och är nu att beteckna som svag.

När det gäller arbetsmarknaden ligger antalet varsel om uppsägning kvar på en låg nivå, vilket är vad man kan förvänta sig i det nuvarande konjunkturläget. Även arbetslösheten fortsätter att sjunka, men nedgången sker inte i någon rasande fart. Klicka på länken nedan för att ta del av samtliga indikatorer:

Läget i ekonomin – augusti (pdf)