De får mindre än hälften kvar

Sverige har världens högsta marginalskatt på arbetsinkomster och från och med årsskiftet kommer den omfatta ännu fler löntagare än tidigare. Men hur många är det egentligen som betalar höga marginalskatter och inom vilka yrken är det vanligast?

Som vanligt när det gäller marginalskatter bör man tänka på två saker: nivå och brytpunkt. Nivån på marginalskatten är den procentsats som går till skatt vid en lönehöjning. Som mest är det idag 60,3 procent exklusive arbetsgivaravgift och 69,8 procent inklusive. Brytpunkterna anger vid vilka inkomster marginalskatten ökar till följd av den statliga inkomstskatten. Dessa brytpunkter räknas upp varje år med inflationstakten plus 2 procentenheter.

Igår rapporterade Dagens nyheter om ett pressmeddelande som läckt där regeringen aviserade att man kommer att fortsätta att höja inkomstskatten genom en låg uppräkning av brytpunkterna under 2018. Samma förslag för 2017 aviserades förra året och även i år valde regeringen att helt frysa den nedre brytpunkten. Om förslagen blir verklighet skulle det innebära att ungefär 150 000 fler löntagare kommer att träffas av en högre marginalskatt än om brytpunkterna höjts i vanlig takt mellan 2016 och 2018.

Var tredje heltidsarbetande

Idag betalas statlig inkomstskatt av ungefär var tredje heltidsarbetande. Förslagen innebär som sagt att ytterligare 150 000 personer kommer att nå upp till den lägre brytpunkten år 2018. Inom vissa yrken är det dock många fler än var tredje som betalar de höga skatterna. Varannan lärare på universitet och högskola får behålla mindre än hälften av en löneökning. Detsamma gäller 2 av 3 civilingenjörer och jurister. 

Yrken med hög marginalskatt

Andel heltidsarbetande som betalar mer än 50 procents marginalskatt år 2015

Andel med hög marginalskatt
Civilingenjörer och arkitekter 72,00
Jurister63,00
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare62,00
Präster59,00
Chefer för mindre företag och enheter59,00
Ingenjörer och tekniker56,00
Universitets- och högskolelärare52,00
Militärer47,00
Poliser43,00
Journalister och konstnärer m.fl.39,00
Barnmorskor och specialistsjuksköterskor37,00
Elmontörer och elektronikreparatörer m.fl.36,00
Driftmaskinister m.fl.30,00
Källa: Johan Fall och Peter Ericson - Perspektiv på marginalskatter (2015)

I tabellen ser vi att 37 procent av de heltidsarbetande barnmorskorna och specialistsjuksköterskorna betalade höga skatter under 2015. Över ett helt yrkesliv kommer dock fler än 37 procent av dem att betala de höga skatterna. Många av de som idag inte tjänar över brytpunkten befinner sig i ett tidigt skede av karriären. När man samlar på sig mer erfarenhet ökar lönen och flera av de som idag tjänar under brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer inom några år att komma över gränsen.

I statistiken gömmer det sig också personer som byter yrke. En barnmorska som blir enhetschef hamnar under yrkeskategorin Chefer för mindre företag och enheter. Man gör därför klokt i att inte blanda ihop yrke och utbildningsinriktning. 

Under ett arbetsliv kommer betydligt fler än den tredjedel av alla heltidsarbetande som idag betalar statlig inkomstskatt att komma över brytpunkterna. Att döma av gårdagens av misstag publicerade pressmeddelande blir det i framtiden ännu fler.

För den som är intresserad av hur marginalskatterna på arbetsinkomster utvecklats genom historien finns en sammanställning här