Valutadopningens baksida

Just nu kan man köpa mer än 9 kronor för en dollar och nästan 10 kronor för en euro. Detta är den lägsta växelkursen sedan finanskrisen. Den svaga kronan driver på svensk export men den positiva effekten är tillfällig och har kommit att liknas vid valutadopning. Precis som med alla typer av dopning finns det också baksidor.

För de flesta är det förmodligen främst under semesterresan man skänker växelkursen en tanke. Till sin glädje (eller förfäran) upptäcker man att budgeten räcker till mycket mer (eller mindre) än man räknat med. Men växelkursens utveckling påverkar oss även i vardagen. Varor från andra länder inhandlas i det landets valuta och insatsvaror till svensk produktion kommer ofta från utlandet. En svag krona kan dämpa stämningen på semesterresan och göra importen dyrare, men leder samtidigt till högre efterfrågan på svenska varor. En låg växelkurs kan därmed öka produktionen i Sverige vilket är positivt för ekonomin och sysselsättningen.

Lägsta växelkursen på länge

Just nu är kronkursen låg. Den låga räntan och osäkerheten kring det politiska läget i världen har gjort att efterfrågan på svenska kronor minskat och växelkursen sjunkit. För en euro kan man köpa nästan 10 svenska kronor, så låg har kronan inte varit sedan under finanskrisen. Även gentemot den amerikanska dollarn är kronan svag. För en dollar kan man idag växla till sig mer än 9 kronor. Inte ens under finanskrisen var kronan så svag mot dollarn. Man måste gå tillbaks till början av 2000-talet för att hitta jämförbara siffror. 

Vändande växelkurs

Den fallande kronkursen bidrog till att de svenska enhetsarbetskostnaderna föll under 2015 räknat i dollar. Från ett utländskt perspektiv blev svenska varor billigare vilket förbättrade vår konkurrenskraft. Flera experter menar dock med att växelkursen snart kommer vända då de anser att kronan i dagsläget är undervärderad. I takt med att Riksbanken återigen börjar höja räntan och det politiska läget i världen stabiliseras pekar prognoserna på att kronan stärks. Riksbanken räknar med en valutakursförstärkning redan under nästa år.

Den svaga växelkursen gör att det under en tid har tillförts efterfrågan till ekonomin som inte baserats på den underliggande produktiviteten och produktionskostnaderna. Man pratar om en valutadopad ekonomi där företag kan exportera mer än de skulle ha gjort om kronan legat på en mer normal nivå. Precis som med andra typer av dopning kan den positiva effekten inte vara för evigt. Enhetsarbetskostnaderna väntas öka när kronan börjar stärkas vilket kan leda till försämrad konkurrenskraft. När färre varor exporteras påverkas ekonomin negativt.

Risken med den ovanligt låga växelkursen är just att den är ovanlig. Det nya läget kan lätt förväxlas med ett nytt normalläge när det i själva verket är ett undantag. Trots att tillväxten just nu är högre än i många jämförbara länder kan det gynnsamma läget lätt vända. Då är det vår grundläggande produktivitet och våra produktionskostnader som kommer avgöra om vi lyckas hålla uppe efterfrågan