Osäkerhet hämmar entreprenörer

Sveriges entreprenörskap har under 2015 hämtat sig något efter det kraftiga fall som registrerades under 2014. Ökningen på knappt en procentenhet tillskrivs helt det kvinnliga entreprenörskapet. Detta framkommer i Global Entrepreneurship Monitors, GEM, årliga rapport över den entreprenöriella aktiviteten internationellt.

Efter 2014-års trendbrytande fall i entreprenöriell aktivitet har Sverige återhämtat sig något och återtar ställningen som Nordens främsta entreprenörskapsland. Förbättringen leder dock inte till en medaljplats i Global Entrepreneurship Monitors årliga rapport över den entreprenöriella aktiviteten (TEA). Totalt placerar sig Sverige i den nedre delen av listan över de 62 länderna och hamnar under genomsnittet bland jämförbara länder. 7 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 18-64 år startar upp, äger eller leder ett nytt företag

Kvinnorna lyfter siffran

Bakom återhämtningen ligger ett ökat entreprenörskap bland kvinnor. Under 2015 inhämtas hälften av det kraftiga fall i kvinnligt entreprenörskap som registrerades året innan och entreprenörskapet stiger från knappt 4 till 5 procent av den kvinnliga befolkningen. Att det kvinnliga företagandet backade med hela två procentenheter under 2014 saknar motsvarighet i något annat land. En förklarande faktor till det oroväckande fallet är den osäkerhet som valrörelsen medförde i branscher med RUT-avdrag och välfärdstjänster, där kvinnligt entreprenörskap är vanligt.

Uppgången för den kvinnliga entreprenöriella aktiviteten i Sverige kan bland annat kopplas till branscher med konsumentnära tjänster som vuxit markant under året. Detta kan ses som ett resultat av att osäkerheten som uppkom under 2014 års valdebatt har lagt sig något. Oklarheter om förutsättningar gällande bland annat vinster i välfärden kvarstår dock och det återstår att se hur regeringens förslag kring detta kommer att påverka företagandet framöver.  

Sjunkande andel manliga entreprenörer

Andelen män som startar upp, äger eller leder ett nytt företag har under de senaste åren minskat. I årets mätning sjunker andelen entreprenörer till 9 procent av den manliga befolkningen. Trots att det är kvinnornas nyföretagande som under 2015 lyfter Sveriges totala entreprenöriella aktivitet är det fortfarande färre kvinnor än män som väljer att ta steget in i eget företagande.

Årets och de senaste årens GEM-rapporter visar att politiska signaler påverkar incitamenten till företagande och huruvida en person väljer att starta företag eller inte. Kritiken mot RUT och företag i välfärdssektorn gav 2014 tydliga negativa följder för hela den entreprenöriella aktiviteten i Sverige, som fortfarande inte återhämtat sig helt till tidigare års nivåer.

Det hoppfulla som antyds i årets GEM-rapport är att utvecklingen också kan påverkas i motsatt riktning. Tydliga spelregler och bättre möjligheter för privata aktörer inom dessa branscher kan ge positiva effekter på företagandet i Sverige i framtiden.