Din skatt 2016

Regeringen har i år för första gången haft möjlighet att förändra inkomstskatten genom sin egen budget. För arbetstagare med lite högre inkomster innebär det skattehöjningar. Ta reda på hur just din skatt blir 2016 i vår uppdaterade räknesnurra.

När det nu är dags för årets första löning kan det vara på plats att uppmärksamma årets förändringar i inkomstskatten och arbetsgivaravgiften. En sak som det talats en hel del om är att jobbskatteavdraget nu kommer att försämras för personer som tjänar mer än 50 000 kronor i månaden. För varje tusenlapp man tjänar över denna nivå minskas jobbskatteavdraget med 30 kronor per månad tills det är nere på noll kronor. Detta innebär bland annat att den högsta marginalskatten, det vill säga den skatt man betalar på en löneökning, stiger från 57 till 60 procent. Som vi tidigare skrivit om är detta högst i världen.

Två andra förändringar i år är att grundavdraget för vissa pensionärer höjs och att den nedre brytpunkten, som anger vid vilken inkomst man börjar betala statlig inkomstskatt inte räknas upp. När det gäller grundavdraget bygger regeringen vidare på den förra regeringens skattesänkningar och gör en förstärkning för pensionärer med låga inkomster. Konkret innebär det sänkt skatt för personer födda 1950 eller tidigare och som har en årsinkomst mellan 50 000 och 235 000 kronor. Det är dock bara i intervallet 75 000 till 180 000 kronor som skattesänkningen uppgår till mer än 1 000 kronor per år.

Att den nedre brytpunkten inte räknas upp innebär i praktiken en skattehöjning för alla som tjänar mer än 36 930 kronor i månaden. För personer som tjänar över 37 500 kronor i månaden uppgår skattehöjningen till 1 360 kronor per år.

Din skatt

Under 2016 sker också höjningar av arbetsgivaravgiften för unga och äldre – två grupper som i dagsläget har nedsatt arbetsgivaravgift. För unga försvinner nedsättningen helt den 1 juni. För äldre kommer arbetsgivaravgiften även i fortsättningen vara lägre, men istället för att uppgå till 10,21 procent har den från och med årsskiftet höjts till 16,36 procent.

I tabellen nedan ges några exempel på hur skatteförändringarna påverkar olika individer i år. Tabellen tar inte hänsyn till förändringar i kommunalskatten eller förändringar i prisbasbeloppet och visar på så sätt de renodlade effekterna av regeringens budget. Vill du se exakt hur skatten blir i din egen kommun kan använda dig av vår uppdaterade räknesnurra: Räkna ut din skatt.

Fotnot: SvD har också skrivit om dessa skatteförändringar. Du hittar den artikeln här.

Exempel på skatteförändringar år 2016

Höjd skatt, kr årsbasis*

Inkomstskatt och jobbskatteavdragArbetsgivaravgiftHöjning totalt
Födda 1951-1990
20 000 kr/mån, arbetstagare000
40 000 kr/mån, arbetstagare1 36001 360
60 000 kr/mån, arbetstagare4 96504 965
80 000 kr/mån, arbetstagare12 165012 165
Äldre, födda 1950 eller tidigare
10 000 kr/mån, pension-3 1350-3 135
20 000 kr/mån, pension000
30 000 kr/mån, enbart arbetsinkomster022 14022 140
50 000 kr/mån, enbart arbetsinkomster1 36036 90038 260
Ungdomar, födda 1993 eller senare**
20 000 kr/mån050 90450 904
25 000 kr/mån063 63063 630
Källa: Beräkningar av Ekonomifakta
*Förändringar i prisbasbelopp och kommunalskattesatser har inte beaktats utan ovanstående är renodlade konsekvenser av regeringens budget.
** Jämfört med läget i maj 2015. För ungdomar födda 1991-1992 är höjningen inte lika hög.