Läget i ekonomin - juli

Under juli lyckades Stockholmsbörsen återhämta sig från fallet som följde Brexit. Det allmänna stämningsläget i ekonomin sjönk dock vilket visar sig i att Barometerindikatorn backade med 0,8 enheter. Dessutom visar färska tillväxtsiffror från SCB att Sveriges ekonomi nu växer långsammare än tidigare. 

I slutat av juli publicerade SCB nationalräkenskaperna för det andra kvartalet. Svag export ledde till att tillväxttakten blev lägre än analytiker förväntat sig. Tillväxttakten var faktiskt den lägsta sedan andra kvartalet 2013. Siffrorna tyder på att konjunkturen kulminerat och att aktiviteten i ekonomin därav kan väntas sjunka framöver. Du kan läsa mer om BNP-utvecklingen här.

Stockholmsbörsen gick dock i motsatt riktning och repade sig ordentligt efter förra månadens fall. Index är nu återigen nära 500, juli stängde på 496,5 vilket var den näst högsta stängningskursen i år. Även arbetsmarknaden fortsatte att utvecklas åt rätt håll. Arbetslösheten föll med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år och antalet personer som varslades om uppsägning var fortsatt lågt.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – juli