Läget i ekonomin - mars

Det starka stämningsläget från februari höll i sig under mars även om flera indikatorer backar något. Barometerindikatorn föll med 1,3 enheter men ligger kvar en bra bit över 100. Utöver indikatorerna kom märket på plats i avtalsrörelsen. 

Mot slutet av månaden kom den ekonomiska nyhet som troligtvis har störst inverkan på Sveriges ekonomiska utveckling, även om det inte alltid blir den mest omtalade. Arbetsgivarna och facken inom industrin har träffat ettåriga avtal som innebär en kostnadsökning på 2,2 procent. Genom detta är det så kallade märket etablerat. Sedan industriavtalet slöts i slutet av 90-talet har märket fungerat normgivande för övriga branscher.

Inga indikatorer i Läget i ekonomin skiftade läge under månaden, även om Barometerindikatorn nu har dragning mot att bli neutral. Indikatorn backade för andra månaden i följd och samtliga delindikatorer för näringslivet föll. Även exportorderläget försämrades och tjänsteproduktionen backade. De indikatorer som uppvisade en god utveckling var inköpschefsindex, som klättrade 1,6 enheter, och antalet personer som varslats om uppsägning var fortsatt lågt.

Ta del av samtliga indikatorer här:
Läget i ekonomin – mars