150 år av skatter

I år firar århundrades skattereform 25 år. Men faktum är att skattereformen 1991 faktiskt föregicks av flera omvälvande förändringar av inkomstbeskattningen under det förra seklet. Ekonomifakta sammanfattar utvecklingen.  

På vår nya faktasida ges en överblick av hur inkomstskatterna i Sverige har utvecklats sedan 1860. Tidsperioden från 1860 fram tills idag kan något förenklat delas in i fem epoker under vilka skattesystemet haft vitt skild karaktär. Från en platt skatt på 3 procent till marginalskatter upp emot 90 procent, från sambeskattning av makar till individuell beskattning, från tillfälliga värnskatter till permanenta.

Läs mer här: Marginalskatt – historiskt