Sverige får världens högsta marginalskatt

Om budgetförslagen från regeringen blir verklighet kommer Sverige nästa år att gå om önationen Aruba och få världens högsta marginalskatt på 60 procent. Avtrappningen av jobbskatteavdraget gör att vissa löntagare endast kommer att få behålla 40 procent av sin nästa löneökning.

Regeringen föreslår att jobbskatteavdraget trappas av för löntagare som tjänar mer än 50 000 kronor i månaden. Avtrappningen sker till och med inkomster på 123 300 då jobbskatteavdraget helt dragits tillbaka. För vissa inkomster innebär det att av en löneökning på 100 kronor får löntagaren behålla 40 kronor och får en effektiv marginalskatt på 60 procent.

Marginalskatten anger som bekant hur mycket en löntagare betalar i skatt på den sist intjänade kronan. Idag ligger den högsta marginalskatten på 57 procent. Den består av en genomsnittlig kommunalskatt på 32 procent, statlig inkomstskatt på 20 procent och den så kallade värnskatten på ytterligare 5 procent. Den högsta marginalskatten betalas på inkomster över 52 430 kronor i månaden.

Avtrappning eller skattehöjning?

För löntagare som tjänar mellan 50 000 och 123 300 innebär regeringens förslag att de förlorar 3 kronor av sitt jobbskatteavdrag för varje hundralapp de får i inkomstökning. På marginalen blir det exakt samma effekt som om de hade fått behålla jobbskatteavdraget men samtidigt behövt betala ytterligare 3 procent i statlig inkomstskatt. Att förlora 3 kronor av jobbskatteavdraget eller betala 3 kronor extra i statlig inkomstskatt är endast en semantiskt fråga. En krona sparad, en krona tjänad.

Regeringens förslag innebär också att den nya marginalskattekurvan får ett extra trappsteg för inkomster som ligger mellan 50 000 och 53 230, som väntas bli den övre brytpunkten nästa år. Vi kan också se att när avtrappningen är slut, vid inkomster över 123 300, så sjunker marginalskatten tillbaka till 57 procent. Om förslaget går igenom kommer vi alltså få världens högsta marginalskatt, men den kommer inte att gälla för de allra högsta inkomsterna.