Läget i ekonomin - augusti

Under augusti månad har det varit turbulent i omvärlden vilket bidrog till att Stockholmsbörsen föll med runt 6 procent. Förutom börsen finns det dock en hel del positiva signaler på hemmaplan, däribland arbetslösheten som föll till 6,5 procent.

Den stora ekonomiska snackisen under augusti har varit de kinesiska börserna som fallit ordentligt. Sedan juni har Shanghaibörsens breda index SHCOMP fallit med nästan 40 procent. Den 24:e augusti kom ännu en ”svart måndag” och under en dag föll kurserna med 8,5 procent. Detta skapar givetvis stor osäkerhet på världens marknader, dels eftersom det spås friskt i hur den kinesiska regeringen kommer att agera, men också hur den amerikanska centralbanken FED påverkas av detta inför sitt kommande räntebeslut.

I Grekland är läget relativt lugnt jämfört med föregående månad vilket visar sig i att räntespreaden föll med 0,6 procentenheter. Premiärminister Alexis Tsipras har avgått och nyval kommer att hållas i september. När hans parti Syriza kom till makten, strax efter årsskiftet, vann de med vallöften om att inte ge efter för de krav som långivarna ställde på minskade offentliga utgifter. Tsipras avgång tros nu vara ett strategiskt drag för att få mandat att i högre utsträckning gå med på långivarnas villkor.

I Sverige har den ekonomiska utvecklingen på många områden varit relativt positivt. Barometerindikatorn, som visar stämningsläget i ekonomin, steg med 1,4 enheter till 104,6. Samtliga av Barometerindikatorns delindikatorer ligger nu över det historiska genomsnittet. Arbetslösheten föll till 6,5 procent och den trendjusterade arbetslösheten föll för åttonde månaden i följd till 7,4. Detta är en nivå som börjar närma sig genomsnittet för perioden 2001 och framåt och mot den bakgrunden har indikatorn gått från att vara svag till neutral. Dock ska man vara medveten om att dagens arbetslöshet, ur ett längre historiskt perspektiv, fortfarande är hög.

Ta del av samtliga indikatorer i Läget i ekonomin här:

Läget i ekonomin – augusti 2015 (pdf, 1,3 Mb)