Utmaningen med stängd kärnkraft

Redan 2020 kan fyra av dagens tio reaktorer ha stängts vilket ökar risken för elbrist under perioder med hög efterfrågan. I vår uppdaterade version av Elsimulatorn kan du själv ta dig an denna utmaning och testa dig fram till hur framtidens energimix skulle kunna se ut.

Ekonomifaktas Elsimulator visar hur elen produceras idag, men framför allt ger den dig möjlighet att själv bestämma hur du skulle vilja att den produceras. Det står dig fritt att lägga till mer vindkraft, mer vattenkraft, mindre olja och så vidare.

Utmaningen ligger i att se till att det finns tillräckligt med el när efterfrågan är som störst, samtidigt som du håller koll på miljökonsekvenserna som dina val medför. Om du exempelvis vill ersätta kärnkraft med gaskraft minskar mängden kärnbränsleavfall samtidigt som utsläppen av koldioxid ökar.

Förändrade förutsättningar

Den senaste uppdateringen av Elsimulatorn återspeglar att ny vindkraft har tillkommit. Dessutom görs mindre justeringar för vattenkraft, solkraft och kraftvärme. Vi uppdaterar också effektvärdet för vindkraft som Svenska Kraftnät nu höjer från 6 till 11 procent. Bakgrunden är att Svenska Kraftnät numera utgår från hur mycket det blåser under de fyra vintermånaderna istället för som tidigare under hela året.

Att effektvärdet för vindkraft är 11 procent betyder att minst 11 procent (590 MW) av den installerade effekten (5 370 MW) finns tillgänglig under 90 procent av tiden. I Elsimulatorn märks förändringarna genom att det blir något lättare att uppnå effektbalans med vindkraft.

Utmaning 2020

Vi ändrar också Scenario 4, som tidigare visade en situation med tre stängda reaktorer och en avveckling av den effektreserv vi har idag i form av oljekraftverk. Istället har vi tagit fram ett nytt scenario med fyra nedstängda reaktorer – något som kan bli verklighet redan 2020. Kraftbolagen E.ON och Vattenfall överväger nämligen att stänga två reaktorer vid Ringhals och två vid Oskarshamn. I scenariot fortsätter vi att utgå från att effektreserven försvinner, även om det finns viss osäkerhet om detta i dagsläget.

Gå in och testa den uppdaterade versionen av Elsimulatorn och prova dig fram till hur du skulle vilja lösa utmaningen som svensk elproduktion står inför de närmaste åren.

Elsimulatorn

Installerad effekt (MW)

KärnkraftVattenkraftSolVindKraftvärmeGas
Tidigare9 911,0016 203,0043,004 652,004 951,001 569,00
Ändring0,00-53,0022,00718,0061,000,00
Ny9 911,0016 150,0065,005 370,005 012,001 569,00
-
Nytt scenario 47 001,0016 150,0065,005 370,005 012,001 569,00
Källa: Svenska Kraftnät