Läget i ekonomin - juli

Stämningsläget i den svenska ekonomin förbättrades något under juli men i omvärlden är det fortsatt turbulent. I Kina faller börserna och Grekland har haft sin värsta ekonomiska månad på länge.

Under juli månad visade flera indikatorer en positiv utveckling. Arbetslösheten föll med 0,5 procent på årsbasis och drivande var en fallande ungdomsarbetslöshet. Varuexporten steg kraftigt under månaden, men utvecklingen har trots detta varit relativt svag under det första halvåret. Att stämningsläget höjdes visar sig i att Barometerindikatorn steg med 1,1 enheter och ligger för tredje månaden i rad över det historiska genomsnittet. Ytterligare en trevlig nyhet var att BNP steg med 3,0 procent på årsbasis under det andra kvartalet.

I omvärlden är läget på sina håll allt annat än positivt. I Kina har börserna fallit dramatiskt och en stor mängd aktier handelsstoppades den 27:e. Shanghaibörsen föll den dagen med över 8 procent vilket var den största nedgången sedan 2007. Stockholmsbörsen följde efter och backade med 2 procent. Situationen i Kina präglas av svaga tillväxt- och inflationssiffror samt börsens instabilitet vilket givetvis även påverkar Sverige.

För Grekland har juli varit en mycket tuff månad. Folkomröstningen gav ett nej till det tidigare bud som långivarna lagt. När resultatet kom steg den grekiska räntan till nästan 20 procent. Beskedet bidrog även till att Stockholmsbörsen föll under  500-strecket. När ett nytt stödpaket till sist beslutats lugnade sig marknaderna och räntorna sjönk återigen ner mot 10 procent. Stödpaketet landar på drygt 800 miljarder svenska kronor. Till följd av de krav som långivarna ställde utbröt våldsamma protester i Aten där demonstranterna uppger att regeringen svikit sina löften.

Ta del av samtliga indikatorer i Läget i ekonomin här:

Läget i ekonomin – juli 2015 (pdf, 1,3 Mb)