RUT ökar mest bland medelinkomsttagare

Sedan RUT-avdraget infördes 2007 har dess fördelningspolitiska aspekter debatterats flitigt. Nya data från SCB visar att RUT-användningen blir vanligare inom alla inkomstklasser men starkast är tillväxten bland medelinkomsttagare.   

Att personer med relativt höga inkomster är överrepresenterade bland de som köper RUT-tjänster är ingen nyhet. Däremot är det kanske inte lika känt att denna fördelning nu håller på att förändras. När avdraget infördes år 2007 hade 42 procent av köparna högre förvärvsinkomster än 90 procent av befolkningen. År 2013 hade andelen fallit till 25 procent. 

 

Samma mönster går igen om man istället för antal köpare tittar på avdragen räknade i kronor och ören. År 2007 stod den tiondel av befolkningen med högst inkomster för 52 procent av de totala avdragen. 2013 hade andelen fallit till 42 procent. 

Det innebär med andra ord att oavsett om man tittar på antal köpare eller de totala avdragen återfinns inte den starkaste tillväxttakten bland de med högst inkomster. Statistiken pekar snarare på att det är i mitten av inkomstfördelningen som tillväxten varit som mest påtaglig. Allra starkast har den varit bland personer med en genomsnittlig månadsinkomst mellan 23 866 och 27 343 kronor.

Här ska det poängteras att statistiken utgår från förvärvsinkomster för alla som är över 20 år. Det innebär att gränsen för att kvala in bland de 10 procent som tjänar mest går vid en årsinkomst om drygt 470 000 kronor, eller 39 390 i månadsinkomst. Det kan därför vara värt att notera att 75 procent av alla som år 2013 köpte RUT-tjänster hade genomsnittliga månadsinkomster som var lägre än 39 390 kronor.

Genomsnittlig månadsinkomst - decilindelning

För befolkningen 20 år och äldre

Lägst inkomstHögst inkomst
Decil 103 159
Decil 23 1609 440
Decil 39 44113 390
Decil 413 39116 742
Decil 516 74320 268
Decil 620 26923 866
Decil 723 86727 343
Decil 827 34431 697
Decil 931 69839 390
Decil 1039 39112 179 512
Källa: SCB
Förvärvsinkomster består av både inkomst av tjänst, pension och aktiv näringsverksamhet. Jämfört med begreppet månadslön så finns det vissa skillnader. Till viss del blir förvärvsinkomsterna lägre än månadslönen, eftersom de tar hänsyn till faktiskt arbetad tid och frånvaro då de bygger på faktiskt inkomst. För företagare i enskilda firmor blir inkomsterna högre eftersom inkomster från aktiv näringsverksamhet är inkluderade. Detta avspeglas i toppinkomster för decil 10 där det högst uppmätta värdet är en årsinkomst om drygt 146 miljoner kronor.

Att RUT-användandet blivit jämnare fördelat under de senaste åren bör inte vara särskilt överraskande. När RUT infördes gjordes avdragen under de första åren i hög grad av de som redan köpte tjänsterna, det vill säga höginkomsttagare. I takt med att reformen blivit etablerad och allmänt känd så har nya köpare tillkommit. I absoluta tal är personer med relativt höga inkomster fortfarande överrepresenterade, men fördelningen har under de senaste åren utan tvekan blivit jämnare.