Myten om visstid

Många ungdomar tar sina första trevande steg ut på arbetsmarknaden i form av en provanställning, ett sommarjobb, ett vikariat eller en praktik. En ny rapport från SCB visar att andelen visstidsanställda endast har förändrats marginellt sedan 2005. Den bild som ofta målas upp i media är dock en helt annan, en bild som stämmer dåligt överens med verkligheten.

Första jobbet är sällan en fast anställning. För de flesta är det nog föga förvånande att 56 procent av alla anställda ungdomar är visstidsanställda. Visstidsanställning är ett brett begrepp som inkluderar bland annat praktik, timanställning, projektanställning och provanställning. Sedan 2005 har antalet visstidsanställda ökat i samma takt som befolkningen. Det innebär att andelen med tidsbegränsad anställning har legat på en relativt konstant nivå i samtliga åldersgrupper. Det är alltså inte vanligare att vara visstidsanställd idag än det var för tio år sedan.

Fast i visstid?

Andelen visstidsanställda minskar när man kommer upp i åldrarna. Tidsbegränsade anställningar fungerar i mångt och mycket som en språngbräda in på arbetsmarknaden. Varje kvartal övergår ungefär 10 procent av de visstidsanställda till en fast anställning. Även denna andel har legat på en jämn nivå sedan 2005, dock med en nedgång under finanskrisen.

För många ungdomar är visstidsanställningar ett viktigt avstamp in i yrkeslivet. Även för andra grupper fungerar denna typ av anställning som instegsjobb. Fyra av fem arbetslösa som får jobb får en tidsbegränsad anställning. Gemensamt för dessa grupper är att det är svårt att på förhand utvärdera deras kompetenser. Genom flexibiliteten som ges av tidsbegränsade anställningar vågar arbetsgivare testa nya personer på nya positioner vilket ger fler anställningsmöjligheter.

Fler visstidsanställningar

Trots att andelen visstidsanställda inte har förändrats nämnvärt de senaste åren har det skett en ökning av antalet visstidsanställda. I åldersgruppen 16-64 år har drygt 88 000 visstidsanställningar tillkommit, över 50 000 av dem bland ungdomar.

De senaste dagarna har nyhetsrapporteringen till stor del handlat om denna siffra. Men istället för att fokusera på det positiva i att drygt 50 000 nya jobb för unga har skapats har det uppstått en debatt om vilken anställningsform som är att föredra. Frågan är om det verkligen är anställningsformen som är det mest centrala, i synnerhet då utvecklingen på den fronten tycks ha stått still de senaste tio åren.