Hinder för jobb

Alla pratar om jobben. Sverige har en hög arbetslöshet som har legat högt sedan krisen. Men vem är egentligen arbetslös och hur ska de arbetslösa komma i arbete?

Under 2012 var arbetslösheten 8,0 procent vilket motsvarar ungefär 400 000 personer. Skillnaden mellan olika grupper är stora.

Ojämnt fördelad arbetslöshet

Ungdomar och lågutbildade är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken. Arbetslösheten för unga mellan 15-24 år var 23,7 procent medan arbetslösheten för åldersgrupperna 25-64 år var 5,8 procent. Arbetslösheten för personer med förgymnasial utbildning var 18,9 procent jämfört med 7,5 procent för de med gymnasial utbildning och 5,0 procent för de med eftergymnasial utbildning.

Få entréjobb

Sverige är det land inom OECD med lägst andel jobb utan krav på särskild yrkesutbildning (Eurostat), så kallade entréjobb. Endast 5,1 procent av jobben är sådana jobb. Snittet i EU ligger på 9,1 procent. För vissa personer kan dessa jobb vara en chans att få erfarenhet och kompetens till framtiden.

En bransch som trots det har många entréjobb är detaljhandeln. Inom EU jobbar ungefär 9 procent i detaljhandeln. Motsvarande siffra för Sverige är 5,6 procent. Om vi skulle expandera detaljhandeln så att den har samma andel som EU-genomsnittet så skulle det motsvara 140 000 nya jobb. Och det är fler än antalet arbetslösa med förgymnasial utbildning.

Relativt dyrt med arbetskraft

Varför är det så att Sverige har färre entréjobb än andra länder? En förklaring kan vara att det är relativt dyrt med personal i Sverige. Trots den senaste regeringens skattesänkningar finns det fortfarande stora skattekilar. Det innebär att om du ska få ut 100 kronor efter skatt behöver köparen betala ett betydligt högre belopp.

Dessutom har Sverige Europas näst lägsta lönespridning (OECD). Det innebär att det inte är så stor skillnad mellan ingångslön och slutlön. Varför ska ett företag anställa någon utan utbildning om det kostar lika mycket att anställa en person med utbildning? Forskning visar att höga ingångslöner och få entréjobb kan utgöra ett hinder som gör det svårare för vissa grupper att komma in.