Nya jobb i privat sektor

Jobb skapas i både bra och dåliga tider. Under de senaste tjugo åren har över tre miljoner jobb skapats och nästan lika många har avslutats. Totalt har det tillkommit 200 000 nya jobb. Dessa har växt fram i privat sektor och det är framförallt mindre företag inom tjänstesektorn som har bidragit till sysselsättningsökningen.

I veckan publicerades ESO-rapporten ”Var skapas jobben?” som studerar utvecklingen 1990-2009. Under dessa tjugo år så ökade antalet jobb med 190 000 men omsättningen var betydligt större än så. Hela 3,4 miljoner jobb skapades medan 3,2 miljoner jobb försvann.

Det skapas jobb både i bra och dåliga tider. Bra tider karakteriseras av att fler jobb skapas än försvinner. Under åren 1994-2008 skapades 550 000 nya jobb i näringslivet medan 300 000 jobb försvann under krisåren i början på 90-talet. Under första året av finanskrisen försvann 70 000 jobb.

Jobb i små och medelstora företag

Så var skapades de nya jobben? Rapporten visar att den offentliga sysselsättningen gick ned medan den privata sysselsättningen gick upp. Under 70- och 80-talen var utvecklingen den rakt motsatta. Forskarna visar även att jobben framförallt växte fram i små och medelstora företag inom tjänstesektorn. Nya småföretag skapade 300 000 nya jobb medan sysselsättningen i de riktigt stora företagen minskade. Sysselsättningen i tjänstesektorn ökade med hela 400 000 samtidigt som det försvann 40 000 jobb inom tillverkningsindustrin sedan 1996.

Förutsättningar för företagande

Forskarna lyfter fram hur viktigt det är för jobbskapande att det finns möjlighet att prova nya affärsidéer. Författarna pekar också på att det är en mångfald av olika företag, både stora och små, som gör ett land starkt. Och även om de mindre företag har skapat flest jobb de senaste tjugo åren så är det svårt att sia om var utvecklingen de nästkommande tjugo åren kommer att ske. För trettio år sedan trodde många att det var de stora företagen som skulle driva sysselsättningen.

Därför är det viktigt att skapa en grogrund för alla typer av företag – då skapas jobb där det är mest effektivt. Forskarna varnar för att riktade åtgärder för en viss företagsstorlek kan skapa trösklar som hindrar företag att växa ännu mer. Jobbskapande är nyckel för tillväxt och skapas av neutrala regler och god tillgång till riskkapital för små företag.