Entreprenörskap och jantelag

Svenskar säger sig se flest affärsmöjligheter. Det visar siffror från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) för 2012. Däremot tror vi inte lika mycket på vår förmåga att starta och driva företag.

Sverige toppar ligan på upplevda affärsmöjligheter. Hela 66 procent säger sig se goda affärsmöjligheter för att starta ett företag i sitt närområde. Men endast 37 procent svarar att de har den nödvändiga förmågan och utbildningen som krävs för att starta företag.

Finland och Danmark visar liknande tendenser som Sverige medan Tyskland, Österrike och Frankrike har en jämn nivå mellan upplevda möjligheter och förmågor. I USA har invånarna högre upplevd förmåga att starta företag än vad de har idéer och identifierade affärsmöjligheter.

Bara dåligt självförtroende?

Kanske är det så att vi i Sverige har en kultur av att undervärdera vår förmåga. Att vi lyssnar till jantelagen och vår bruksmentalitet istället för att tro på våra färdigheter. En annan förklaring skulle kunna vara att den svenska skolan erbjuder mindre förberedelse för att starta eget företag jämfört med andra länder. I Sverige har det funnits en tradition av att vara anställd och därför saknar många anställda företagare i sina nätverk. Komplicerade regler för att starta företag kan också göra att den upplevda förmågan att ta sig förbi dessa hinder är mindre – även om man tror att man skulle kunna driva företaget om det väl hade startats.

En tredje förklaring skulle vara att vi i Sverige har högre målsättning för vad det innebär att lyckas starta företag. Eftersom det innebär en större risk att starta företag jämfört med att vara anställd, på grund av trygghetssystemens utformning, skulle det kunna vara så att svenskar kräver en mindre riskfylld eller mer lönsam idé för att starta företag.  Förmodligen är det en kombination av flera orsaker, men klart är att svenskar ser affärsmöjligheter som de inte tar vara på.

Lappar i byrån

Alla har vi väl önskat att det fanns en app som löste just vårt problem eller ett redskap som hjälpte oss med den där omständliga uppgiften i trädgården. Många bra idéer verkar fastna vid middagsbordet eller hamna i byrålådan. Det handlar givetvis inte bara om vår egen inställning till företagande, utan faktorer som tillgång på kapital och infrastruktur samt stöd från myndigheter lyfts av experter i GEM som andra viktiga förutsättningar.