Vad gör Sverige?

Av Sveriges 9,5 miljoner invånare är ungefär hälften sysselsatta och hälften inte. De som inte är sysselsatta är till stora delar barn, äldre eller pensionärer. Sysselsatt eller ej, helt klart är att man i Sverige äter ganska mycket godis, gillar att titta på tv och troligen heter Johansson i efternamn.

I Sverige bodde i slutet av förra året strax över 9,5 miljoner människor. Genomsnittssvensken heter Maria Johansson. Hon är 42 år gammal och jobbar i vården eller omsorgen. Maria är gift, troligtvis med en man som heter Fredrik som jobbar i industrin. Tillsammans har de två barn, Oscar och Julia som är 14 respektive 11 år gamla.

De flesta jobbar

Att Maria och Fredrik har jobb innebär att de tillhör majoriteten. De är, liksom hälften av Sveriges befolkning, sysselsatta. De har alltså jobb men är ibland hemma för att de är sjuka, har semester eller för att något av barnen ramlat på cykeln och skadat sig. Det är inte helt otroligt att tänka sig att det händer ibland. 98 procent av alla flickor i Julias ålder och 93 procent av alla pojkar lika gamla som Oscar har nämligen en egen cykel. Barnen har också egna mobiltelefoner och minst en fritidsaktivitet i veckan att gå till. Oscar vill egentligen räkna sitt TV-tittade som fritidsaktivitet, han kollar mycket mer än sin syster.

Aktivitet hos befolkningen, 2012

andel av total befolkning

 

Vad lägger vi våra pengar på?

Maria och Fredrik får såklart lön från sina jobb. För lönen betalar de bland annat försäkringen på sin gråa Volvo V70, köper 1,2 kilo godis till fredagsmyset varje vecka och sparar ihop till den veckolånga semesterresan. 

Maria och Fredrik betalar också i genomsnitt ungefär 23,1 respektive 25,7 procent av sin inkomst i skatt. Räknar man in arbetsgivaravgiften betalar de 41,5 respektive 43,4 procent. Skatten bekostar bland annat Oscars och Julias skolgång, vägarna de cyklar till skolan på eller Maria och Fredriks föräldrars pensioner.

De som inte jobbar

På Fredriks jobb säljs det mesta man tillverkar utomlands och man har märkt att efterfrågan från det största exportlandet Tyskland försvagats under hösten. Några av Fredriks kollegor har tyvärr därför blivit uppsagda och söker efter nya jobb, en av kollegorna valde i stället att hoppa på en universitetsutbildning han länge gått och funderat på att läsa.

Att hälften av befolkningen jobbar innebär samtidigt att hälften inte gör det. Det handlar om personer som är arbetslösa, som Fredriks gamla kollegor, personer som är sjuka under längre tid, pluggar eller är ute på långresor. Den största andelen av de som inte är sysselsatta är dock barn som Oscar och Julia och pensionärer som Oscar och Julias mor- och farföräldrar.

Det här är, i grova drag vad vi i Sverige gör i dag.

Uppgifter kommer från SCB:s Statistisk årsbok 2013. Undersökningar om befolkningens vanor är inte årliga, uppgifterna därifrån varierar därför mellan 2009 och 2011. Uppgifter om vad befolkningen gör, sysselsättning, arbetslöshet etc. kommer från SCB:s arbetskraftsundersökningar. Uppgifter från Ekonomifakta har också använts för att komplettera artikeln.