Kort om långtidsarbetslöshet

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga de som har varit arbetslösa i minst 27 veckor, var 70 000 och 130 000 under åren 2001-2010. Förra året var andelen 34 procent.

Fakta om långtidsarbetslöshet

Här är några slutsatser från SCB:s genomgång av långtidsarbetslösheten förra året bland personer i åldern 15-74 år:

  • Av de arbetslösa i åldern 15-74 år var 34 procent långtidsarbetslösa, motsvarande 132 000 personer.
  • Under 2010 var andelen 36 procent för männen och 32 procent för kvinnorna.
  • Andelen långtidsarbetslösa ökar med ålder. I gruppen 15-24 år var var femte arbetslös långtidsarbetslös jämfört med varannan i åldersgruppen 45-74 år.
  • Inom varje åldersgrupp var det de arbetslösa med eftergymnasial ut-bildning som hade lägst andel långtidsarbetslösa.
  • Den högsta andelen långtidsarbetslösa fanns i Södermanlands län och de lägsta andelarna fanns i Dalarnas samt i Gotlands län.
  • Ungefär 90 procent av de långtidsarbetslösa ville arbeta heltid.