Privata aktörer och välfärden

Det pratas mycket om privata företag inom offentlig sektor och framför allt inom vård, skola och omsorg. Men hur fungerar det egentligen i välfärdssektorn? Hur mycket är offentligt och hur mycket är privat? Hur går det till när skattemedel finansierar privata aktörer? Och blir det dyrare om man går till ett privat äldreboende istället för ett kommunalt alternativ? I ekonomifaktas faktaavdelning förklaras begreppen.

Den offentliga sektorn och välfärden

Den offentliga sektorn, stat, landsting och kommun, har till ansvar att tillhandahålla olika tjänster för sina invånare. Syftet är att kunna erbjuda ett väl fungerande samhälle och också kunna erbjuda en trygghet för alla invånare vid till exempel barndom, sjukdom, arbetslöshet, funktionshinder och ålderdom. Den största delen inom offentlig sektor är vård, skola och omsorg, det som vanligen kallas välfärdssektorn. Främst är det landstingen som ansvarar för vården och kommunerna som ansvarar för skolan och omsorgen.

Traditionellt har kommunerna och landstingen själva utfört alla de tjänster som de ska tillhandahålla. Nu för tiden finns det övergripande tre olika utförare på marknaden:

  • Offentliga aktörer: som finansieras med offentliga medel.
  • Privata och andra offentliga aktörer: som finansieras med offentliga medel.
  • Privata aktörer: som driver verksamhet med fri prissättning.

Privat men offentligt finansierat

Andra offentliga aktörer är offentliga aktörer som säljer en tjänst och är skiljd från den köpande offentliga sektorn. Exempel på andra offentliga aktörer är offentliga företag, kommunalförbund och kommunala- eller landstingsägda företag. Att en aktör utför en tjänst istället för den ansvariga kommunen, landstinget eller staten har blivit benämnt privatisering av välfärden. Det begreppet är både lite missledande och lite förvirrande, för det blandar ihop de två nedersta punkterna i listan ovanför.

Privatisering av offentlig sektor innebär att tjänsten fortfarande finansieras av offentliga medel men utförs av en aktör annan än den ansvariga kommunen, landstinget eller staten. Eftersom tjänsten fortfarande är offentligt finansierad så är begreppet privatisering felaktig. En offentligt finansierad aktör får inte ta ut några extra avgifter från sina konsumenter, meningen är att kvalitet och kostnad inte ska skilja sig mellan till exempel en privat och en offentlig aktör. År 2008 utfördes totalt 17 procent av landstingens verksamhet av aktörer andra än landstingen själva räknat som andel av landstingens kostnader. Samma siffra för kommunerna var 15 procent.

Men det finns också helt privata alternativ, där ingen del av finansieringen av verksamheten kommer från offentliga medel. Denna verksamhet är dock väldigt liten i Sverige.

Några välfärdsfakta:

  • Skolpengen har gjort det möjligt för elever att fritt välja om de vill gå i en kommunal skola eller en friskola. I dag går hela 20 procent av alla gymnasieelever i en friskola och 10 procent av grundskoleeleverna.
  • 18 procent av all verksamhet i vården utförs av andra aktörer än de ansvariga landstingen.
  • 16 procent av all verksamhet i omsorgssektorn drivs av andra aktörer än de ansvariga kommunerna.

Vill du veta mer?

Ekonomifakta har precis utökat faktaavdelningen som heter ’Företag inom välfärdssektorn’. Denna avdelning ger fördjupade kunskaper om privata och andra offentliga aktörer inom offentlig sektor med fokus på välfärdssektorn. Fördjupa dig i hur det fungerar med skolpengen eller hur det ser ut inom vården och omsorgen. Vad sker egentligen vid en upphandling och hur påverkas du av det nya systemet med vårdval? Ta reda på hur vanligt det egentligen är med privata aktörer inom offentlig sektor eller bara inom vård, skola eller omsorg.
 
Läs mer:

Företag inom välfärdssektorn