Din skatt 2009

2009 sänks skatten på arbete ytterligare. Det beror främst på att det tredje steget i jobbskatteavdraget träder i kraft. Med Ekonomifaktas uppdaterade räknesnurra kan du enkelt ta reda hur mycket av din inkomst som går i skatt.

Sedan 2006 har inkomstskatten för flertalet löntagare sänkts med 20-30 procent. Detta beror främst på jobbskatteavdraget, som innebär att en vanlig löntagare som tjänar 25 000 kronor i månaden har fått sin skatt sänkt med 1 400 kronor.

Så mycket har din skatt sänkts sedan 2006

Procentuell förändring för löntagare

Diagram som visar hur stor skattesänkningen har varit sedan 2006 i procent.

Källa: Jobbskatteavdrag.se
Not: Diagrammet visar den procentuella minskningen i inkomstskatt mellan åren 2006 och 2009. Jämförelsen utgår från att individen hade samma lön 2006 som 2009 och ingen hänsyn har tagits till inflationen.

 

Nya brytpunkter och sänkt kommunalskatt

Nu tillkommer dessutom effekten av att brytpunkten för statlig skatt har flyttats fram. 2006 skattades minst hälften bort av allt man tjänade över 26 500 kronor i månaden. Det var nämligen där gränsen gick för den statliga inkomstskatten. 2009 ligger den gränsen först vid 31 600 kronor. Denna förändring ger ytterligare en dryg tusenlapp i lägre skatt till alla som tjänar över brytpunkten.

Att man flyttar fram brytpunkterna på detta vis har dock oftast att göra med inflationen. Har man inflation samtidigt som brytpunkterna inte flyttas fram innebär nämligen det i praktiken en skattehöjning. Skillnaden i år är att brytpunkten för statlig skatt flyttats fram med hela 11,5 procent vilket med bred marginal överstiger den förväntade inflationstakten under året. Därmed är de höjda brytpunkterna i hög grad en ren skattesänkning.

Uppemot 2 500 kronor mer per månad sedan 2006

Slutligen har den genomsnittlige löntagaren kunnat glädjas över en lägre kommunalskatt jämfört med 2006. Visserligen har inga dramatiska förändringar skett. I genomsnitt rör det sig om -0,8 procentenheter, men detta ger ändå en extra hundralapp i månaden för många löntagare.

Lägger man ihop effekterna av jobbskatteavdrag, framflyttade brytpunkter för statlig skatt och sänkta kommunalskatter blir det ganska mycket pengar i slutänden. Uppemot 2 500 kronor mer per månad sedan 2006.

Sänkt skatt för pensionärer

Den grupp som tjänat allra mest på jobbskattereformen är alla de som valt att fortsätta arbeta trots att de nått pensionsålder. Är du pensionär och arbetar får du nämligen ta del av ett förstärkt jobbskatteavdrag på uppemot 2 500 kronor i månaden. För de pensionärer som inte har några arbetsinkomster längre har dock skattesänkningen varit lägre. Det rör sig om allt från ett par hundralappar om man har låg pension, till uppemot en tusenlapp om pensionen ligger strax över 30 000 kronor i månaden. Att även pensionärer har fått sänkt skatt under perioden från 2006 beror främst på att regeringen förstärkt grundavdraget för denna grupp från och med årsskiftet.

Ekonomifaktas skattesnurra uppdaterad

Hur mycket av din inkomst går i skatt 2009? För att ta reda svaret behöver du bara knappa in boendekommun och månadslön i räknesnurran i högermarginalen eller klicka här. Ekonomifakta rekommenderar också sajten jobbskatteavdrag.se, där du kan studera skattesänkningarna från 2006 och framåt.