Ekonomifakta

Högskolepejl

Att välja program till högskola och universitet kan upplevas som ett svårt beslut med stor inverkan på framtiden. På den här sidan kan du se hur det har gått på arbetsmarknaden för studenter som studerat liknande högskoleutbildningar tidigare!

Genom att studera personer som redan avslutat högskolan kan man konstatera att vägen in på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: ser olika ut beroende på vilken högskoleutbildning man valt.

I tabellen nedanför kan du själv jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett och tre år efter examen från högskoleutbildningar vid landets universitet och högskolor. Siffrorna avser studenter med examensår 2018 och 2020 och som arbetar 2021.

Detaljerad information om Högskolepejl.

(efter avslutad utbildning)

Alla program

Program
Etablerings­grad
Median­inkomst
Agronom89 %397 200 kr
Apotekare88 %456 850 kr
Arbetsterapeut82 %343 100 kr
Arkitekt57 %378 700 kr
Audionom78 %340 000 kr
Barnmorska89 %420 900 kr
Biomedicinsk analytiker91 %341 100 kr
Brandingenjör100 %449 400 kr
Civilekonom90 %371 100 kr
Civilingenjör88 %428 900 kr
Civilingenjör - Material och tillverkning87 %420 450 kr
Civilingenjör - Samhällsbyggnad och byggnadsteknik93 %421 580 kr
Civilingenjör - Teknik och teknisk industri88 %e/t
Dietist91 %335 700 kr
FolkHögskoleexamenläraree/te/t
Fysioterapeut83 %336 200 kr
Förskollärare84 %355 600 kr
Grundläraree/te/t
Hippologe/te/t
Hortonome/te/t
Högskoleexamen72 %364 800 kr
Högskoleexamen - Arbetsmiljö och renhållninge/te/t
Högskoleexamen - Biologi och miljövetenskape/te/t
Högskoleexamen - Fysik, kemi och geovetenskape/te/t
Högskoleexamen - Företagsekonomi, handel och administration76 %e/t
Högskoleexamen - Humaniora57 %330 050 kr
Högskoleexamen - Hälso- och sjukvårde/te/t
Högskoleexamen - Informations- och kommunikationsteknik (IKT)69 %e/t
Högskoleexamen - Journalistik och informatione/te/t
Högskoleexamen - Juridik och rättsvetenskape/te/t
Högskoleexamen - Konst och media48 %259 700 kr
Högskoleexamen - Lantbruk, trädgård, skog och fiskee/te/t
Högskoleexamen - Matematik och övrig naturvetenskape/te/t
Högskoleexamen - Material och tillverkninge/te/t
Högskoleexamen - Pedagogik och lärarutbildninge/te/t
Högskoleexamen - Personliga tjänstere/te/t
Högskoleexamen - Samhälls- och beteendevetenskap76 %356 833 kr
Högskoleexamen - Samhällsbyggnad och byggnadsteknik79 %375 700 kr
Högskoleexamen - Socialt arbete och omsorge/te/t
Högskoleexamen - Teknik och teknisk industri70 %e/t
Högskoleingenjör81 %395 800 kr
Högskoleingenjör - Material och tillverkning71 %357 500 kr
Högskoleingenjör - Samhällsbyggnad och byggnadsteknik81 %389 379 kr
Högskoleingenjör - Teknik och teknisk industri81 %e/t
Jurist87 %383 550 kr
Jägmästare93 %399 550 kr
Kandidatexamen78 %371 000 kr
Kandidatexamen - Arbetsmiljö och renhållning86 %e/t
Kandidatexamen - Biologi och miljövetenskap71 %e/t
Kandidatexamen - Djursjukvård91 %360 400 kr
Kandidatexamen - Fysik, kemi och geovetenskap66 %e/t
Kandidatexamen - Företagsekonomi, handel och administration81 %e/t
Kandidatexamen - Humaniora57 %322 564 kr
Kandidatexamen - Hälso- och sjukvård88 %384 820 kr
Kandidatexamen - Informations- och kommunikationsteknik (IKT)76 %e/t
Kandidatexamen - Journalistik och information69 %e/t
Kandidatexamen - Juridik och rättsvetenskap82 %e/t
Kandidatexamen - Konst och media44 %245 613 kr
Kandidatexamen - Lantbruk, trädgård, skog och fiske72 %e/t
Kandidatexamen - Matematik och övrig naturvetenskap71 %405 063 kr
Kandidatexamen - Material och tillverkning71 %326 425 kr
Kandidatexamen - Pedagogik och lärarutbildning74 %e/t
Kandidatexamen - Personliga tjänster64 %307 950 kr
Kandidatexamen - Samhälls- och beteendevetenskap73 %360 514 kr
Kandidatexamen - Samhällsbyggnad och byggnadsteknik77 %372 781 kr
Kandidatexamen - Socialt arbete och omsorg81 %e/t
Kandidatexamen - Säkerhetstjänstere/te/t
Kandidatexamen - Teknik och teknisk industri85 %e/t
Kandidatexamen - Transporttjänstere/te/t
Konstn Högskoleexamen musik/motsve/te/t
Konstnärlig Kandidatexamen29 %227 450 kr
Konstnärlig Kandidatexamen - Humaniorae/te/t
Konstnärlig Kandidatexamen - Konst och media27 %212 256 kr
Konstnärlig Kandidatexamen - Samhällsbyggnad och byggnadsteknike/te/t
Konstnärlig högskoleexamene/te/t
Konstnärlig högskoleexamen - Humaniorae/te/t
Konstnärlig högskoleexamen - Konst och mediae/te/t
Konstnärlig magisterexamene/te/t
Konstnärlig magisterexamen - Humaniorae/te/t
Konstnärlig magisterexamen - Konst och mediae/te/t
Konstnärlig masterexamen27 %194 100 kr
Konstnärlig masterexamen - Humaniorae/te/t
Konstnärlig masterexamen - Konst och media26 %200 742 kr
Konstnärlig masterexamen - Samhällsbyggnad och byggnadsteknike/te/t
Landskapsarkitekt48 %322 600 kr
Landskapsingenjörsexamen/motsve/te/t
Lantmästare90 %385 300 kr
Logoped83 %353 350 kr
Läkare95 %454 400 kr
Lärare84 %421 150 kr
Magister79 %536 000 kr
Magisterexamenmedämnesbredde/te/t
Master74 %400 000 kr
Master - Arbetsmiljö och renhållninge/te/t
Master - Biologi och miljövetenskap59 %e/t
Master - Fysik, kemi och geovetenskap64 %e/t
Master - Företagsekonomi, handel och administration74 %e/t
Master - Humaniora47 %273 750 kr
Master - Hälso- och sjukvård80 %401 900 kr
Master - Informations- och kommunikationsteknik (IKT)76 %e/t
Master - Journalistik och information63 %e/t
Master - Juridik och rättsvetenskap61 %e/t
Master - Konst och media41 %225 650 kr
Master - Lantbruk, trädgård, skog och fiske85 %e/t
Master - Matematik och övrig naturvetenskap76 %443 800 kr
Master - Material och tillverkninge/te/t
Master - Pedagogik och lärarutbildning84 %e/t
Master - Personliga tjänster62 %313 100 kr
Master - Samhälls- och beteendevetenskap69 %372 015 kr
Master - Samhällsbyggnad och byggnadsteknik71 %374 900 kr
Master - Socialt arbete och omsorg80 %e/t
Master - Säkerhetstjänster86 %627 500 kr
Master - Teknik och teknisk industri80 %e/t
Officer94 %431 050 kr
Optiker91 %396 600 kr
Organiste/te/t
Ortopodeingenjöre/te/t
Psykoterapeut93 %487 200 kr
Pyskolog87 %390 500 kr
Receptarie92 %422 000 kr
Röntgensjuksköterska93 %381 500 kr
Sjukhusfysiker96 %430 100 kr
Sjuksköterska91 %398 500 kr
Sjöingenjör83 %468 400 kr
Sjökapten48 %363 750 kr
Skogsmästare100 %386 300 kr
Social omsorge/te/t
Socionom86 %377 150 kr
Specialistsjuksköterska94 %458 900 kr
Speciallärare98 %500 700 kr
Specialpedagog96 %491 800 kr
Studie- och yrkesvägledare85 %e/t
Tandhygienist74 %314 700 kr
Tandläkare96 %420 600 kr
Tandtekniker75 %294 150 kr
Trädgårdsingenjöre/te/t
Veterinär92 %464 200 kr
Yrkeslärare95 %461 400 kr
Ämneslärare85 %413 100 kr

Källa: SCB

e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.

Här kan du läsa mer om materialet!