Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Reduktionsplikt

Senast uppdaterad: 2024-01-02

Reduktionsplikten är en lag som tvingar företag som säljer bensin och diesel att minska utsläppen av växthusgaser. Detta görs främst genom högre inblandning av förnybara bränslen men får även uppnås genom effektivare produktion. För den som tankar innebär reduktionsplikten ett högre pris vid pumpen och kan liknas vid en dold skatt på drivmedel.

Loading

För år 2024 uppgår reduktionsplikten till 6 procent för diesel. Den som säljer diesel måste minska utsläppen med 6 procent jämfört med utsläppen från en liter fossil diesel. För bensin är reduktionen också 6 procent. ÅterförsäljareÅterförsäljare: av bensin måste reducera utsläppen från en liter med 6 procent, jämfört med en liter fossil bensin.

Detta medför att lagen har en prishöjande effekt. Produktionskostnaden för biodrivmedel är nämligen högre än för fossila, vilket ger högre pris vid pump. Hur stor prishöjningen är varierar beroende på priset för inbladningen.
I syfte att sänka priset på drivmedel gjorde regeringen stora ändringar i reduktionsplikten år 2024. Lagändringen innebar att reduktionspliktens krav på minskade utsläpp för bensin och diesel sänktes från 12,5 procent för bensin och 40 procent för diesel till 6 procent för båda drivmedeln under åren 2024–2026 och att de tidigare reduktionsnivåerna för 2027–2030 slopades.

Här hittar du de senaste siffrorna för bensinpriset och dieselpriset .

Senast uppdaterad: 2024-01-02

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta