Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Sänkt skatt på bensin och diesel

Publicerad: 2022-04-29

Den 1 maj 2022 sänks skatten på bensin och diesel, vilket allt annat lika ger 1,8 kronor lägre pris per liter när du tankar. En del av sänkningen är dock tillfällig.

Den 24 mars beslutade riksdagen att skatten på bensin och diesel skulle sänkas med 40 öre, vilket ger 50 öre lägre pris när man tankar eftersom även momsen blir lägre. Detta förslag presenterades i M, KD och SDs reservation i höstbudgeten. Där skrevs in att skatten skulle sänkas under året. Vid genomförandet ställde sig alla partier i riksdagen bakom beslutet utom Miljöpartiet som reserverade sig.

På grund av Rysslands invasion av Ukraina, som fick drivmedelspriserna att stiga ännu mer, föreslog regeringen en ytterligare, tillfällig, sänkning av skatten på bensin och diesel. Det förslaget, som godkändes av Finansutskottet den 27 april, innebar en sänkning av skatten med 1,05 kronor, vilket inklusive momsmoms: ger 1,3 kronor lägre pris när du tankar. Förslaget är att sänkningen ska gälla till och med den 30 september 2022. Även här röstade alla partier utom MP för den tillfälliga sänkningen.

Loading

Historiskt har skatteförändringar slagit igenom på priset på ett förutsägbart sätt. När skatten höjts har även priset justerats uppåt. Relationen är inte perfekt eftersom priset på drivmedel även påverkas av växelkursen, priset på olja med mera. Nedan visas förändringen av bensinskatten inklusive momsmoms: och prisförändringen vid pump på bensin samma dag som skatten ändrades.

Loading

Inom EUEU: finns ett direktiv som anger miniminivåer för skatter på energiprodukter och elektricitet. Med de nya förslagen hamnar den svenska skatten på EUEU::s miniminivå för diesel. Bensinskatterna ligger dock kvar en bra bit över den lägsta tillåtna nivån.

Även efter skattesänkningen kommer Sveriges bränslepriser att vara relativt höga jämfört med andra EUEU:-länder eftersom Sverige valt att ha en högre ambition när det gäller att ställa krav på obligatorisk inblandning av biobränslen, den så kallade reduktionsplikten (läs mer om reduktionsplikten här ).

av Hanna Armelius

Publicerad: 2022-04-29

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta