Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Hur mäter man energi?

Senast uppdaterad: 2023-08-14

Energi som effekt

För att mäta hur mycket energienergi: som konsumeras vid en viss tidpunkt används måttet effekt. Effekt mäts i en watt (W) och definieras som joulejoule: per sekund:

Effekt = Watt (W) = JouleJoule: (J) / Sekund (s)

Desto högre wattal eller effekt desto mer joulejoule: används per sekund.

Energi och effekt över tid

För att mäta effekt över tid används enheten wattimme (Wh). En wattimme definieras som effekt gånger tidsenhet:

EnergiEnergi: = Wattimme (Wh) = Effekt * Tid

Skillanden mellan enheterna kan visa med ett räknexempel. Tänk att du använder grillfunktionen på din ugn för att laga mat. Ugnen har en effekt på 2400 W och du använder den i en halvtimme. Din energianvändning blir då:

Energiåtgång = 2400 W * 0,5 h (Tid) = 1200 Wh

Skulle du använda ugnen i två timmar så blir energianvändningen det fyrdubbla dvs 4800 Wh eller 4,8 kWh.

För högre energimängder används mer ändamålsenliga prefix så som kilokilo:-, megamega:- eller terawatttimme. När det pratas om Sveriges årliga energianvändning så används storleken terawattimmar (TWh). I tabellen nedan visas storlekskillnaden mellan olika prefix utifrån en kWh.

Loading

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta