Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Frånkoppling på grund av elbrist

Publicerad: 2022-12-19

Svenska kraftnät har varnat för att risken för effektbrist har ökat i vinter. Det finns en risk att det under vissa dagar i vinter kan bli nödvändigt att stänga av elen på vissa platser i Sverige på grund av att elen inte räcker till. Sådana planerade avstängningar har aldrig skett tidigare. Rent praktiskt blir det i så fall som under ett vanligt strömavbrott för några användare under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott.

Varför uppstår elbrist?

När det inte produceras tillräckligt mycket el för att möta efterfråganefterfrågan: kan det uppstå elbrist. Normalt är detta inte ett problem men när flera omvärldsfaktorer samverkar kan vi hamna i en sådan situation, till exempel när det blåser lite vid vindkraftsparkerna samtidigt som vinterkyla gör att vattenkraften måste begränsa sin produktion och kärnkraftverk är under reparation. Även efterfråganefterfrågan: är beroende av vädret eftersom behovet är större under kalla vinterdagar. Det här gör att vi ofta är beroende av importimport: av el under kalla, vindstilla vinterdagar. Om importen inte skulle räcka för att täcka efterfråganefterfrågan: finns det två ytterligare reserver som kan användas innan elen behöver stängas av; effektreserven och störningsreserven. De består av elproduktionelproduktion: som står utanför den vanliga elmarknaden.

Vad händer när elen frånkopplas?

Om inte ens de extra reserverna skulle räcka skulle man vara tvungen att beordra att elen kopplades bort för vissa kunder. Detta gör man för att undvika större skador i systemet som skulle vara under längre tid och drabba fler användare. Planerad frånkoppling är alltså en sista nödåtgärd och den har aldrig tidigare använts i Sverige.

Om Svenska kraftnätSvenska kraftnät: skulle se att det finns en stor risk för att de måste stänga av elen skulle de gå ut och varna för det dagen innan. Det normala mönstret är att det används mest el under vissa timmar på dygnet (se diagrammet nedan för ett exempel). Svenska kraftnät menar att om hushåll och företagföretag: lyckades anpassa sin förbrukning så att den blev mer jämn under dygnet skulle risken minska.

Loading

Elkris även i andra europeiska länder

Det finns många länder i Europa som drabbats av stigande priser på el. Enligt franska medier har myndigheterna i Frankrike varnat för att det kan komma planerade avstängningar under vintern. Kärnkraftsproduktionen har varit den lägsta på 30 år i Frankrike, på grund av att många reaktorer har fått stängas för underhåll.

av Hanna Armelius

Publicerad: 2022-12-19

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta